Tretí verejný protest za vybudovanie obchvatu sa uskutoční v stredu 29. mája v čase od 16.00 do 17.00 hod, na ceste I/66 v obci Dobrá Niva, konkrétne na priechode pre chodcov pri autobusových zastávkach pred miestnymi potravinami v centre obce.

Požiadavkou občanov Dobrej Nivy je, aby kompetentné orgány zahrnuli vybudovanie obchvatu obce Dobrá Niva v okrese Zvolen do prvej etapy plánovanej výstavby rýchlostnej cesty R3 (Zvolen – Šahy), teda zároveň s výstavbou obchvatu mesta Krupina v roku 2023 a nie až po roku 2030. Vybudovanie obchvatu obce by výrazne zlepšilo kvalitu života jej obyvateľov, ktorí v súčasnosti musia znášať zhoršovanie podmienok a negatívne aspekty dopravy, akými sú hluk, vibrácie, exhaláty, prašnosť …

Počas plánovaného verejného zhromaždenia budú obyvatelia obce v danom čase využívať hore spomínaný priechod pre chodcov v centre Dobrej Nivy. Cestná premávka preto bude počas tejto akcie blokovaná. Obyvatelia chcú protestom poukázať najmä na súčasný neúmerný stav intenzity dopravy v obci.

Na prvých dvoch protestoch/blokádach sa spolu zúčastnilo približne 350 občanov a pod petíciu sa vyzbieralo ďalších viac ako dvesto podpisov pod petíciu. Aktuálne je už pod petíciou podpísaných vyše tisíc ľudí. Súčasný minister dopravy a výstavby zároveň obdržal oficiálny list od obce Dobrá Niva so žiadosťou o osobné stretnutie s petičným výborom a na jeho odpoveď sa stále čaká.