Film Zadná Poľana priblíži divákom súčasný stav v rezervácii. 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky – Správa Chránenej krajinnej oblasti Poľana pozýva všetkých na premiéru filmu Zadná Poľana, ktorá sa uskutoční v stredu 11. januára 2012 o 13,00 hod. v posluchárni B8 (PL1) Technickej univerzity vo Zvolene.

Správa CHKO Poľana iniciovala tvorbu filmu o NPR Zadná Poľana pre zviditeľnenie prírodných hodnôt rezervácie a informovanie o prebiehajúcich procesoch v lesných porastoch. Už niekoľko rokov je vyvíjaná snaha o ťažbu v lesných porastoch i napriek tomu, že ide o rezerváciu s 5. stupňom ochrany. Film by mal poskytnúť divákom reálny obraz o súčasnom stave v rezervácii.

Na premiéru filmu sú pozvaní tvorcovia filmu, zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, Štátnej ochrany prírody SR, zástupcovia Lesov SR š.p., vedeckí pracovníci, odborníci, ktorí sa venujú ochrane prírodných hodnôt na Slovensku, predstavitelia miest a obcí v Podpoľaní, priaznivci CHKO Poľana, študenti a široká verejnosť.

Program:
13,00 – 13,15 príhovory
13,15 – 13,30 premiéra filmu
13,30 – 14,30 beseda s tvorcami a hosťami
14,30 – 15,00 tlačová beseda pre novinárov

Tvorcom filmu je Mgr. Jana Sadloňová – Irisfilm. Hudbu k filmu skomponoval Tono Popovič a komentár nahovoril Marek Ťapák.

Viac na: http://www.chkopolana.eu/film-zadna-polana/