Som rada, že sa táto poradňa dostala do povedomia obyvateľov Sliača. Dokonca ma niektorí dokážu so svojim problémom osloviť aj na ulici a požiadať o pomoc, či len menšiu radu. Takto ma oslovila aj jedna pani, pretože vo svojom paneláku majú psychicky chorú susedku.

jana lajosova
Poradkyňa Jana Lajošová.

Tá zjavne nemá bližších príbuzných, resp. niekoho kto by dohliadal na jej zdravotný stav a dôslednú liečbu. Napríklad nepravidelné užívanie liekov jej privádza stavy, kedy si neuvedomuje svoje správanie. Nie je agresívna, naopak, oslovuje neznámych ľudí, ponúka peniaze a podobne… Našťastie ľuďom z jej blízkeho okolia nie je ľahostajná a snažia sa jej pomôcť, pretože sa obávajú o jej bezpečnosť. To bol dôvod, prečo ma požiadala o radu jej suseda. A ako je všeobecne známe, tento prípad nie je v našej spoločnosti ojedinelý.  Bohužiaľ, možnosti ako pomôcť takému človeku sú u nás pomerne obmedzené. V prípade, že osoba trpí duševnou chorobou, môže byť obmedzená jej spôsobilosť na právne úkony. Keďže ide o veľmi závažný zásah do základných práv a slobôd, takéto rozhodnutie môže vydať len súd. Návrh naň môže podať zdravotnícke zariadenie, ústav sociálnej starostlivosti, štátny orgán alebo iná osoba. Súd môže začať konanie aj bez návrhu. Stačí, ak dostane písomný   podnet od nejakej ďalšej osoby (vzdialenejších príbuzných, kolegov, susedov a pod.). Na začiatku vždy preskúma dôvod tohto podnetu a potom koná ďalej. Tu treba zdôrazniť, že osoba, ktorá podá súdu podnet, nebude účastníkom konania a nebudú sa jej doručovať žiadne písomnosti zo súdu (môže však byť svedkom v tomto konaní). Občanovi, ktorému bola obmedzená spôsobilosť na právne úkony, súd určí aj opatrovníka. Môže to byť fyzická osoba, ale i obec. V prípade, že človek pre svoju chorobu ohrozuje seba či svoje okolie, môže byť umiestnený do zdravotníckeho zariadenia aj bez svojho súhlasu. Platí to ale v prípade, že takto postihnutý občan navštevuje odborného lekára (napr. psychiatra). Zariadenie, ktoré prevezme chorého do svojej starostlivosti, musí túto vec nahlásiť do 24 hodín súdu a ten rozhodne, či je na to dôvod.

mojSliac_logoRGBAko vidíme, pomoc pre ľudí v uvedenej situácii je u nás dosť obtiažna. Naozaj je preto dôležité, aby najbližšie okolie pristupovalo k nim s porozumením a nebolo ľahostajné voči ich situácii.

Jana Lajošová, poradkyňa pre občanov, Sliač,
janka.lajosova076@gmail.com,
tel.: 0949 274 322.