Národnému lesníckemu centru vo Zvolene sa podarilo dosiahnuť mimoriadny úspech v medzinárodnej konkurencii. V grantovej schéme HORIZON uspelo len ako druhá slovenská inštitúcia v histórii.

Získať sa mu podarilo 15 miliónov eur, ďalších 15 miliónov dostane z výzvy ministerstva školstva. Vedu, výskum a spoluprácu verejného a súkromného sektora posunie na špičkovú úroveň.

Regionálny význam

„Inovácie, výskum a vývoj, ktoré tu vidíme, sú dobrou správou pre celý región. Potrebujeme posilňovať medzinárodnú spoluprácu v rôznych oblastiach. Je dôležité robiť ako krajina takéto kroky, aby sme profesionálnejšie fungovali ako štát. Ešte širší kontext je udržanie talentov a mozgov, aby sme tu chceli pracovať a žiť. Myslím, že projekty ako tento, tomu prospejú,“ povedal Daniel Bútora, minister školstva, vedy, výskumu a športu.

Priestor dostanú výskumníci nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia a inovácie, ktoré prinesú, sa dokážu priamo uplatniť v podnikateľskom sektore.

„Bude to obrovský prínos pre celý región, pretože projekt počíta aj so spoluprácou so školami, univerzitami a lokálnymi firmami. Národné lesnícke centrum  a Banskobystrický kraj vďaka nemu získajú pevné miesto na mape najlepších vedecko-výskumných inštitúcií. Toto sa podarilo vďaka výnimočnej tímovej práci pod vedením generálneho riaditeľa Petra Balogha, ktorému chcem poďakovať,“ povedal na tlačovom brífingu predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.

Vzdelávacie zariadenie na úrovni

Ten upozornil aj na to, že vďaka výskumnej infraštruktúre budú mať študenti krajských stredných drevárskych škôl a TUZVO po ruke excelentné pracovisko a zariadenia pre prax na úrovni svetovej špičky. „Postupne vďaka tomu vychováme odborných pracovníkov na svetovej úrovni. Dostupnosť kvalifikovaných pracovníkov je najdôležitejšia vec v boji regiónov o získanie strategických investorov, prinášajúcich prácu,“ doplnil Ondrej Lunter.

Jedinečný úspech

Národné lesnícke centrum je len druhou slovenskou inštitúciou, ktorej sa grant HORIZON podarilo získať. Uspelo v konkurencii 116 projektov z celej Európy a spolupracovať bude s dvomi partnermi – slovenskou úspešnou spoločnosťou Výskumný ústav papiera a celulózy a svetovo uznávanou nemeckou výskumnou inštitúciou Fraunhofer Institute for Wood Research.

„S pomocou nemeckého partnera chceme naplno rozvinúť potenciál našich dvoch európsky významných technologických infraštruktúr, experimentálnej 3D CT skenovacej linky dreva a inkubátora pre výskum špeciálnych povrchov papiera s papierenským strojom. Cieľom je priniesť nové aplikovateľné postupy a inovácie na zhodnotenie dreva a celulózy s vyššou pridanou hodnotou,“ povedal Peter Balogh, generálny riaditeľ NLC.

Súčasťou projektu je podľa jeho slov aj spracovanie a využitie odpadov vznikajúcich najmä pri výrobe papiera a energetickom využití dreva v novovybudovanej výskumno-poloprevádzkovej linke.

„Spracované odpady budú testované v Centrálnom lesníckom laboratóriu a laboratóriu Semenárskej kontroly NLC s perspektívou ich využitia vo forme hnojív a prímesí do hnojív v lesných škôlkach a agrolesníckych systémoch,“ doplnil Peter Balogh.

„NLC je špičková výskumná inštitúcia, ktorá vďaka aktivite a odbornosti svojich zamestnancov obstála v celoeurópskej konkurencii a získala grant s mimoriadnym prínosom nielen pre agrorezort, ale aj celý región Banskobystrického kraja a drevárske odvetvie v celoslovenskom meradle. Blahoželám kolegom z NLC a želám im veľa úspechov s novými technológiami, ktoré verím, prinesú úžitok Slovensku vo vedeckej i praktickej oblasti,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jozef Bíreš.

Unikátna inovácia s veľkým prínosom

„Unikátny papierenský stroj, ktorý sme v rámci projektu vybudovali, dokáže modelovať výrobu až trojvrstvových papierových obalových materiálov. Taktiež obsahuje online integrovaný glejaci lis na povrchovú úpravu, čo z neho robí unikátny prístroj, jediný svojho druhu v rámci Európy,“ povedal Štefan Boháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Výskumného ústavu papiera a celulózy.

Z investícií môžu pritom profitovať aj lokálne firmy – centrum excelentnosti je práve takým priestorom, kde je možné optimalizované výrobné postupy simulovať a na demonštračných linkách testovať v malosériovej výrobe. Tým sa minimalizuje riziko pre podnikateľov, čo vo výsledku zvyšuje pridanú hodnotu, domáce spracovanie dreva a konkurencieschopnosť celého sektoru.

„Národné lesnícke centrum uspelo skutočne v ťažkej konkurencii a v ťažkom boji, preto im gratulujem. Zhodneme sa na tom, že každý z nás chce žiť v krajine, ktorá bude prosperovať, kde bude dostatok financií na zdravotníctvo, školstvo a vôbec na chod štátu. Tieto prostriedky do štátneho rozpočtu však prichádzajú z daní firiem, ktorým sa darí. Digitalizácia i inovácie sú veľmi dôležité a neprichádzajú samy od seba. V každej krajine, ktorá prešla transformáciou, máme možnosť vidieť, že je to o dlhodobej snahe a spolupráci priemyslu, ale i výskumných inštitúcií a školstva,“ uzavrel minister hospodárstva Peter Dovhun.