ISO certifikáty dobre pozná nejeden podnikateľ. Ich získanie je spôsobom, ako posunúť v rôznych ohľadoch fungovanie firmy vpred a taktiež zvyšujú prestíž firmy, ktorá ich získa. Najžiadanejším a najznámejším ISO certifikátom je ISO 9001, ktorý sa zameriava na riadenie kvality, ale rozhodne nie je jediným.

ISO 14001 a environmentálne manažérstvo

Najmä v posledných rokoch je čoraz žiadanejším aj certifikát ISO 14001. Prečo? Ide totižto o systém environmentálneho manažérstva a čo sa ochrany životného prostredia týka, akútnosti tejto problematiky sa venuje viac pozornosti práve v posledných rokoch.

Aj do budúcna môžeme predpokladať, že certifikát ISO 14001 bude čoraz viac žiadanejší. S ochranou životného prostredia totižto úzko súvisí aj znižovanie energetickej náročnosti fungovania firmy a tento aspekt začal v priebehu posledného roka zaujímať všetkých podnikateľov, keďže nastalo výrazne zdražovanie energií.

Spĺňanie normy ISO 14001 a získanie tohto certifikátu je tak dobrým spôsobom, ako zlepšiť environmentálne správanie firmy a zároveň znížiť spotrebu energií a tým pádom náklady na ne vynaložené. Rozhodne by tak tento certifikát mal zaujímať každú firmu.

ISO 45001 a ochrana zdravia zamestnancov a bezpečnosť pri práci

Podobne je na tom aj certifikát ISO 45001. V „centre pozornosti“ je pri ISO 45001 zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov a ich bezpečnosti pri práci. Každá firma by totižto mala pri všetkých svojich činnostiach a procesoch dbať o to, aby boli bezpečnosť a ochrana zdravia zabezpečené.

V prvom rade samozrejme kvôli ochrane pracovníkov, ale taktiež z ekonomického hľadiska. Okrem ohrozenia zdravia môžu byť totiž dôsledkami nesprávne vykonávaných činností aj poškodenia vybavenia firmy, či materiálov a taktiež zbytočné reklamácie.