TS SNG Zvolenský zámok | 20.10.2019

Na Zvolenskom zámku nás čakajú výpravy do čias Slovanov

Slovenská národná galéria pozýva na cyklus prednášok pripravených v spolupráci s Katedrou histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, nadväzujúcich na minuloročný prednáškový cyklus „Výpravy do (čias) Barbarskej Európy“.

O počiatkoch a živote starých Slovanov

Štvrtok, 24. október o 18.00 hod,

Prednáška a beseda s Piotrom Borońom |  vstupné: 1,50 €

Piotr Boroń je vysokoškolský učiteľ na Sliezskej univerzite v Katoviciach v Poľsku a historik, ktorý sa vo svojom výskume venuje starším dejinám. Autor kníh o dejinách Slovanov, zameraných na špecifiká slovanskej spoločnosti a raných slovanských štátnych útvarov.

Pohrebné zvyky Avarov na príklade pohrebiska v Podunajských Biskupiciach

Štvrtok, 14. november o 18.00 hod,

Prednáška a beseda s Milanom Horňákom |  vstupné: 1,50 €

Milan Horňák je archeológom, odborným garantom a konateľom spoločnosti Via Magna, s.r.o. Je súdny znalec v odbore archeológia, vedúci desiatok archeologických výskumov na Slovensku i v zahraničí, vedecky i pedagogicky spolupracuje s Katedrou archeológie na Univerzite v Ľubľane v Slovinsku.

Veľká Morava a premeny stredného Podunajska v dlhom 9. storočí

Streda, 11. december o 18.00 hod,

Prednáška a beseda s Matejom Harvátom  |  vstupné: 1,50 €

Matej Harvát je interným doktorandom na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave, vo svojom výskume sa venuje dejinám Veľkej Moravy. Prednáška je zaradená do programu decembrovej edície festivalu Zámok bez zámkov.