Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú od pondelka 4. do štvrtka 7. novembra v čase od 7.55 do 18.00 hod, a počas piatka 8. novembra v čase od 7.55 do 16.30 hod, realizovať výlukové práce na trati Sliač-kúpele – Vlkanová.

V rámci výluky sa zrealizuje súvislá výmena koľajníc a oprava železničných priecestí v km 8,722 (SP 1140). Práce spojené s výmenou koľajníc budú vykonávať zamestnanci ŽSR a oprava priecestia bude v spolupráci s externou firmou.

Odrieknuté vlakové spojenia budú od pondelka 4. do štvrtka 7. novembra v úseku Zvolen osobná stanica – Vlkanová nahradené autobusovou dopravou a počas piatka 8. novembra sa náhradná autobusová doprava bude týkať trate Sliač-kúpele – Vlkanová.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.

V pondelok a vo štvrtok nahradia autobusy vlaky ZSSK v úseku medzi Vlkanovou a Zvolenom, v piatok medzi Vlkanovou a stanicou Sliač-kúpele a v ostatné dni medzi Banskou Bystricou a Vlkanovou. Výluka bude realizovaná v jednotlivých dňoch v rôznych časoch a nedotkne sa ranných a večerných vlakov.