O tom, že niektorí zamestnávatelia ťažia z neskúsenosti mladých, som sa zmienila už dávnejšie. Avšak prípad tejto mladej dievčiny zo Sliača je naozaj nevšedný. Zavolala mi jej mama, či neviem pomôcť dcére, ktorá má problém so svojim zamestnávateľom. Mladý muž si vo Zvolene otvoril kaviareň a táto slečna pracovala u neho ako čašníčka.

jana lajosova
Poradkyňa Jana Lajošová.

Dôverovala ústnej dohode o pracovných podmienkach a dala výpoveď v predchádzajúcom zamestnaní, kde pracovala tiež ako čašníčka. Realita bola však iná. Zo zamestnávateľa sa vykľul arogantný človek, ktorý si absolútne nevážil svojich podriadených a neustále znevažoval ich prácu. Mal vysoké nároky na výkon a vždy hľadal dôvod na krátenie mzdy. Na druhej strane si však neplnil ani základné povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom ako je napr. teplá strava, alebo stravné lístky. Argument vyrazí dych. Lístky im vraj nemôže dávať, lebo podnik zatiaľ neprosperuje.

Zjavne tento pán nerozumie princípu ako funguje podnikanie – že riziko straty je na strane majiteľa, nie jeho zamestnancov. Keď prišlo na prvú mzdu, čašníčkam so stoickým pokojom oznámil, že stratil list s dochádzkou. A bolo tam ešte niekoľko podobne závažných podnetov, na základe ktorých sa slečna rozhodla z tohto zamestnania po mesiaci odísť. Ani tu to však neskončilo. Bývalý šéf hľadal a konštruoval rôzne dôvody ako čo najviac vyťažiť.   Najväčšiu obavu má dievčina z toho, že aj napriek vysokým nadčasom jej nebude vyplatená ani len minimálna mzda. Poprosila ma teda o pomoc. Keď mi predložila pracovnú zmluvu, už tu mi bolo jasné, že mladý pán podnikateľ nemá znalosť ani len v základných veciach. Bola totiž v rozpore so Zákonníkom práce už len napríklad v tom, že pracovný čas je tu uvedený 50 hodín týždenne, a to dokonca pri minimálnej mzde!

mojSliac_logoRGBPomohla som teda slečne napísať pre bývalého zamestnávateľa námietky voči jeho postojom, z ktorých niektoré boli doslova v rozpore so Zákonníkom práce. Ten sa jej však vysmial. Nuž kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie. Zlá pracovná zmluva, nevyplatené stravné lístky, nedodržanie zákonom stanoveného pracovného času sú postačujúce dôkazy pre podnet na Inšpektorát práce, príp. vymáhanie prostredníctvom súdu.

Jana Lajošová, poradkyňa pre občanov, Sliač,
janka.lajosova076@gmail.com,
tel.: 0949 274 322,
– bezplatne.