Mesto vyrokovalo nové podmienky pre sprístupnenie časti parkoviska pri supermarkete Billa na sídlisku Západ-Tepličky. Verejnosť tak bude môcť na parkovisku bezplatne parkovať v čase mimo otváracích hodín supermarketu, pôjde hlavne o večerné a nočné hodiny.  

Mesto Zvolen sa dlhodobo zaoberá riešením problému nedostatku parkovacích miest na sídlisku Západ-Tepličky. Práve preto tento rok zahájilo rokovanie so spoločnosťou Billa o možnosti bezplatného parkovania pre verejnosť mimo otváracích hodín supermarketu na ulici Pražská. Od pondelku tak môžu obyvatelia a návštevníci sídliska parkovať na 114 parkovacích miestach vo večerných a nočných hodinách bez obmedzenia.

Časy bezplatného parkovania mimo otváracích hodín supermarketu:

·        v pondelok až piatok od 20.00 do 7.00 nasledujúceho dňa,

·        v sobotu od 20.00 do 8.00 v nedeľu

·        v nedeľu od 19.00 do 7.00 v pondelok.

Mesto sa v rámci dohody o spolupráci zaviazalo k tomu, že na vlastné náklady zabezpečí starostlivosť o parkovisko v rámci zimnej aj letnej údržby.

Parkovanie rieši mesto komplexne

Tento krok je však len jedným z mnohých, na ktorých zvolenský magistrát ohľadom parkovacej politiky aktuálne pracuje. Už na jar budúceho roku by malo byť účinné nové Všeobecné záväzné nariadenie mesta o parkovaní. „V súčasnosti pripravujeme komplexný pilotný dopravný projekt, ktorý občanom prinesie nové parkovacie miesta a prepracovanejšiu reguláciu. Základom je pasportizácia miestnych komunikácií, ktorá nám ukáže reálny stav ciest, chodníkov i parkovacích miest. Hotová by mala byť ešte v tomto roku. Na jej základoch môžeme presnejšie a efektívnejšie naplánovať všetky potrebné zmeny,“ vyjadril sa zvolenský viceprimátor Miroslav Kusein. Dodal, že v rámci pilotného projektu sa venujú najprv širšiemu centru mesta a sídlisku Západ-Tepličky, bezprostredne budú práce nasledovať aj v častiach Sekier, Zlatý potok, Podborová či Balkán.

Parkovací systém prebralo mesto Zvolen pod vlastnú správu od spoločnosti EEI od júla roku 2021. Výnosy z úhrad za parkovanie sa používajú na krytie nákladov súvisiacich s prevádzkou rovnako ako na opravu, servis i údržbu zariadení a systému či budovanie parkovacej infraštruktúry aj v súvislosti so zavádzaním inovatívnych a smart riešení.