Na rieke Slatina pri Zvolenskej Slatine v okrese Zvolen zaznamenali v uplynulých dňoch rybári opäť úhyn rýb. Videli desiatky mŕtvych rýb, unášaných vodou na úseku rieky medzi Ľubicou a Slatinkou.

„Rybári o tom informovali inšpekciu životného prostredia, ktorá zobrala už dvakrát vzorky rýb a vody,“ povedal TASR predseda Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu vo Zvolene Pavel Vaculčiak. Výsledky podľa neho zatiaľ nie sú známe „Všetko však nasvedčuje tomu, že ryby hynuli po nedostatku kyslíka vo vode,“ uviedol.

Rybári totiž videli, ako ryby v danom úseku vyskakovali nad vodnú hladinu, čo robia často pri absencii kyslíka. Voda pri tom nebola nijako sfarbená. Uhynuté ryby tvorili najmä podustvy.

Podľa Vaculčiaka sa aktuálne čaká na rozbory vody a rýb, rybári však ďalej monitorujú rieku.
K znečisteniu Slatiny a úhynu rýb došlo v minulosti viackrát. Naposledy pred vyše rokom zaznamenali mŕtve ryby na hladine a do biela zakalenú vodu pod mliekarňou Koliba v Hriňovej.

KOLIBA, a.s. vlani za tento delikt dostala mimoriadnu pokutu vo výške 135-tisíc eur, ktorá bola potvrdená aj v odvolacom konaní.