Na Pustom hrade nad Zvolenom začala v týchto dňoch 31. sezóna archeologického výskumu a obnovy. Obnovou prejde tentoraz hlavná vstupná brána Horného hradu. Pre TASR to uviedol vedúci výskumu Ján Beljak.

„Už tento týždeň sa na bráne začne budovať lešenie a v sobotu odoberieme vzorky z trámov na dendrochronologické datovanie,“ priblížil nadchádzajúce práce Beljak.

Pracovať sa už ale začalo na prvej sonde na Hornom hrade, ktorá má za cieľ preskúmať plochu na vrcholovej plošine Horného hradu a v ťažobnej jame v jej susedstve. „Následne sa presunieme na spodnú terasu tzv. Dončovho hradu, kde zrealizujeme sondu pri západnej hradbe hradu v kontakte s jeho priečnym múrom. Bude aj prípravou na sanáciu murív v tomto priestore, kde sa nachádza aj okno v priečnom múre, ktoré je v zlom statickom stave,“ uviedol ďalej vedúci výskumu.

Ďalšia sonda by mala preskúmať plochu pri západnej hradbe Dončovho hradu, kde archeológovia v roku 2021 objavili ďalší múr z vrcholného stredoveku. „Výskum bude slúžiť aj ako podklad pre jeho sanáciu. Zároveň overí existenciu remeselných dielní v tejto časti Horného hradu,“ priblížil Beljak.

Jedna zo sond má za cieľ preskúmať aj plochu pri západnej hradbe Dončovho hradu v kontakte s terasovým múrom z prelomu 13. a 14. storočia.

Výskum a obnovu Pustého hradu tento rok podporilo mesto Zvolen, Ministerstvo kultúry SR a Banskobystrický samosprávny kraj. Všetky objavy a odkryté zákutia hradu archeológovia ukážu návštevníkom. Pripravené sú aj nové prospekty a pohľadnice pre záujemcov a rovnako komentované prehliadky hradu.