Na gymnáziu Ľudovíta Štúra sme privítali 15. apríla 2015 vzácneho hosťa. Pozvanie na besedu prijal Michal Kravčík, slovenský a celosvetovo uznávaný hydrológ a ekológ, ktorý si svojou prácou vyslúžil ocenenie Goldman Environmental Prize.

kravcikBeseda na tému „Príčiny zmien klímy a riešenia ozdravovania klímy miest“ sa niesla v príjemnej atmosfére, ktorú pán Kravčík svojím nevtieravým humorom spolu so žiakmi vytvoril. Ako zakladateľ mimovládnej organizácie Ľudia a voda vysvetľoval dôležitosť zachovania vody v krajine, veľmi odborne no zároveň vtipne apeloval na dôsledky nedostatku vody.

Predstavil svoju prácu doma aj v zahraničí. Zaujímavé fotografie poukázali na dôležitosť zachovania vody v prírode a tiež na dôsledky odvádzania dažďovej vody do kanalizácie a následne do potokov a riek. Pozornosť venoval aj školskému átriu a navrhol inovácie pre zlepšenie klímy v átriu zadržiavaním dažďovej vody.

Presadzuje a podporuje agendu „VODA PRE OZDRAVENIE KLÍMY“, ktorej cieľom je posilnenie environmentálnej bezpečnosti prostredníctvom zodpovedného prístupu v ochrane prírodného a teda i kultúrneho dedičstva.