Vo Zvolene je veľké množstvo ciest v dezolátnom stave. Každoročne sa tvoria výtlky na väčšine z nich, najmä na Lučeneckej ceste, ktorá je pomerne najfrekventovanejšia. Most v smere na Banskú Bystricu však dominuje.

Podľa zvolenského viceprimátora Juraja Družbackého potrebuje rekonštrukciu trišvrtina zo Zvolenských ciest. Oprava je dôležitá na cestách, ktoré sú v najhoršom stave a patrí k nim aj komunikácia kam spadá Hronský most. Niektoré cesty však patria pod Banskobystrický samosprávny kraj. Ako hlavnú prioritu, ktorá potrebuje kompletnú rekonštrukciu vníma Juraj Družbacký práve Hronský most.

Most je vo vlastníctve samosprávneho kraja, no prístupová cesta patrí mestu. Samosprávny kraj má pripravenú kompletnú projektovú dokumentáciu na opravu mosta, ktorá bude stáž približne dva milióny eur, preto samosprávny kraj hľadá všetky finančné zdroje na obnovu.