Na zvolenské námestie zavítal motorizovaný Mikuláš s pomocníkmi, aby rozdali deťom balíčky so sladkosťami. 

Deň svätého Mikuláša sa oslavoval aj na námestí vo Zvolene. Príchod Mikuláša, anjela a čertov bolo počuť už zďaleka. Dôvodom boli ich dopravné prostriedky. Každý z nich totiž prišiel na Pionieri. Mikulášska jazda sa konala už po tretíkrát. Jazda sa začala na námestí v Banskej Bystrici a postupne sa presunula do Zvolena. Neodradila ich zima ani slabé sneženie.

S úsmevom a radosťou odmeňovali všetky deti. Rozdávali balíčky so sladkosťami a spolu s nimi aj posolstvo, že potešiť ľudí okolo seba sa dá aj maličkosťami.