TS MsP Zvolen (Juraj Chabada) - upravené | 7.11.2016

Mestskí policajti našli v piatok až šesť detí pod vplyvom alkoholu v jedinom podniku

P1080239 mestska policiaV piatok 4. novembra 2016 v popoludňajších hodinách Mestská polícia vo Zvolene vykonala v jednej zvolenskej pivárni na ulici Bystrický rad kontrolu, zameranú na dodržiavanie zákona v súvislosti s ochranou pred zneužívaním alkoholických nápojov.

Počas kontroly bolo zistených 5 mladistvých a 1 maloletá osoba, ktoré neoprávnene požívali v čase kontroly v istej zvolenskej pivárni alkohol. Dychovými skúškami boli u nich namerané zvýšené hodnoty alkoholu. O porušení citovaného zákona boli neodkladne informovaní zákonní zástupcovia detí, ktorí si ich osobne prišli prevziať. O výške pokuty, prípadne o uložení inej sankcie rozhodne mieste príslušná obec, podľa trvalého pobytu dieťaťa. Kto podal alkohol neplnoletým je predmetom ďalšieho vyšetrovania.