P1080231Počas uplynulého víkendu, v noci zo 16. na 17. júla Mestská polícia vo Zvolene vykonala na území mesta kontrolu zameranú na dodržiavanie zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.

„Počas akcie boli skontrolované 3 nočné podniky, 4 mestské parky a 5 vytipovaných verejných priestranstiev, kde mladiství najčastejšie požívajú alkohol. Skontrolovaných bolo celkom 30 osôb, z toho boli zistené 3 priestupky za požitie alkoholu mladistvými osobami,“ približuje náčelník MsP vo Zvolene Juraj Chabada.

Mestskí policajti plánujú v kontrolách nočných podnikov a tiež v kontrolách na verejných priestranstvách pokračovať aj naďalej. V prípade porušenie zákazu požívania alkoholických nápojov u osôb mladších ako 18 rokov hrozia takýmto delikventom pokuty či ďalšie postihy podľa zákona.