TS MsP Zvolen (Juraj Chabada) | 16.3.2019

Mestská polícia zvýšila kontroly na dodržiavanie povinností držiteľov psov

Mestská polícia v súčasnosti zvyšuje kontroly zamerané na dodržiavanie zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zvolen č. 74/2003 o podmienkach držania psov na území mesta Zvolen.

Policajti dohliadajú hlavne na voľný pohyb psa bez vôdzky, neodpratanie psích exkrementov alebo ponechanie zvieraťa bez dozoru.

Kontroly sú postupne realizované na všetkých sídliskách, prevažne v ranných a poobedňajších hodinách, kedy občania najčastejšie venčia svojich miláčikov. Snahou mestskej polície je dosiahnuť disciplinovanosť majiteľov psov, zvýšenie čistoty verejných priestranstiev a zlepšenie kvality života v meste.

Polícia žiada občanov o dodržiavanie zákonných povinností a zároveň aj o vzájomnú spoluprácu, aby v prípade zistenia porušenia vyššie uvedeného zákona občania neváhali a ihneď kontaktovali mestskú políciu.