Ocenenie v súťaži o najlepšie internetové stránky a elektronické služby samospráv Slovenskej republiky získalo v tomto ročníku aj mesto Zvolen.

Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb verejnosti. Vyhlásenie výsledkov súťaže ZlatyErb.sk 2011 sa uskutočnilo 26.10.2011 v Bratislave aj za účasti špičkových odborníkov v oblasti informačných technológií z domova i zahraničia a mnohých významných osobností slovenského i európskeho politického, kultúrneho a spoločenského života. Hlavné ceny sa udeľovali vo viacerých oblastiach. Mesto Zvolen získalo ocenenie v kategórii najlepšia stránka miest a mestských častí.

Súťaž je usporiadaná v spolupráci s verejným informačným portálom pre samosprávy Mesto.sk a medzinárodnou konferenciou ITAPA. Ceny „ZlatyErb.sk“ sú udeľované v troch hlavných kategóriách: Najlepšia stránka obcí, Najlepšia stránka miest a mestských častí a Najlepšia stránka samosprávnych krajov. V tomto roku záštitu prevzali predsedníčka vlády Iveta Radičová, 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Figeľ, ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská a splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť Roland Sill.