Mesto Zvolen chce aj naďalej vysúťažiť práce na obnovu parku Jozefa Dekréta Matejovie na sídlisku Zlatý potok. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že celková predpokladaná hodnota zákazky je stále 536.869 eur bez DPH.

S obnovou parku plánovala samospráva začať tento rok. Pre zvyšovanie cien stavebných materiálov však dodávateľ stavby mestu oznámil, že nie je schopný zrekonštruovať park za cenu zo súťaže.

„Vyhlásili sme teda nové verejné obstarávanie, uchádzač, ktorý sa prihlásil, však nesplnil všetky stanovené podmienky. Pred niekoľkými dňami sme preto spustili ďalšiu súťaž na dodávateľa stavby,“ uviedla pre TASR primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová.

Práce budú zamerané na rekonštrukciu priestoru i na vodozádržné opatrenia. Okrem iného počítal tento projekt s osadením nádrží na zachytávanie dažďovej vody stekajúcej z vyššie položených častí sídliska, ktorá mala byť následne používaná na zavlažovanie zelene v parku. Mesto získalo na túto rekonštrukciu viac ako 250.000 eur z eurofondov.

Podľa oznámenia záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 13. októbra. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena.