Prelom apríla a mája je tradične obdobím, ktoré sa vo Zvolene spája s povinnosťou uhradiť daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad. Tento rok nebude výnimkou. Aj keď pôvodne mesto zvažovalo odložiť doručenie výmerov na neskôr, kvôli stúpajúcemu počtu žiadostí od obyvateľov tak urobí už v najbližších dňoch.

Mesto Zvolen pôvodne uvažovalo o doručovaní výmerou v máji alebo júni, kedy by už snáď mohlo byť po obmedzeniach spôsobených koronavírusom. „Milo nás však prekvapili samotní obyvatelia, ktorí sa od začiatku apríla na nás obracajú s prosbou o možnosť splniť si svoj záväzok voči mestu,“ hovorí Katarína Markovičová, vedúca oddelenia miestnych daní zvolenského mestského úradu.

Najväčší nápor žiadostí pritom prichádza na mestský úrad práve v posledných dvoch týždňoch. „Denne nám telefonujú desiatky ľudí, nájdu sa medzi nimi dokonca jednotlivci, ktorí možnosť zaplatiť daň vnímajú ako pomoc svojmu mestu v čase krízy, čo je veľmi pekné gesto,“ uviedla ďalej Markovičová.

V súčasnosti teda z mestského úradu odchádzajú prvé zásielky s informáciami o výške daní a možnostiach ich úhrady. Kým v minulosti boli doručované do vlastných rúk, tento rok tomu bude inak. „Kvôli snahám o obmedzenie osobného kontaktu sme nútení doručiť výmery do poštových schránok obyvateľov nášho mesta,“ objasňuje Markovičová a dopĺňa. „Z rovnakého dôvodu prosíme ľudí, aby pri úhrade uprednostnili platbu cez internet pred osobnou návštevou niektorej z našich pokladní.“

Mesto je ale pripravené i na príjem hotovosti. Nakoľko na základe opatrení hlavného hygienika SR je samotný mestský úrad otvorený pre verejnosť iba tri hodiny denne, začiatkom mája bude zriadená ďalšia pokladňa. Zvolenčania ju nájdu v priestoroch Starej radnice, poplatky v nej môžu uhradiť od 4. mája v pondelok, utorok a štvrtok medzi 8.00 až 15.00 hod, v stredu medzi 8.00 a 16.00 hod, a v piatok medzi 8.00 a 14.30 hod. Samozrejme za prísnych hygienických opatrení ako je ochrana horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk či dvojmetrové odstupy.