Výmeny paluboviek v telocvičniach, zateplenie, výmena okien, oprava strechy. Vo Zvolene došlo počas letných prázdnin k modernizácii viacerých škôl.

„Deti sú našou budúcnosťou, v meste im venujeme veľkú pozornosť. Nie náhodou sme získali ocenenie ‚komunita priateľská deťom‘. Nie sú to však len rôzne výchovné projekty, snažíme sa, aby sa mohli učiť v dôstojných podmienkach. Preto investujeme do obnovy škôl a škôlok nemalé peniaze,“ hovorí primátorka Zvolena Lenka Balkovičová.

balkovicova skolyŠkolstvo „zhltne“ takmer polovicu rozpočtu mesta, ani to však nestačí. Napríklad na základné školy síce dostáva peniaze od štátu, v nich však nie sú započítané investície do samotných priestorov. Pritom „tretia“ základná škola sídli v budove, ktorá bola daná do užívania v roku 1948 a aj tá najmladšia, ZŠ Námestie mládeže, už má viac ako 25 rokov.

„Jedná sa o veľkú finančnú záťaž, záleží na hospodárení samosprávy, či ju dokáže utiahnuť. Hrôzostrašné obrázky z niektorých škôl, kde sa deti musia učiť v zatekajúcich či plesnivejúcich budovách sme vo Zvolene nedopustili. Snažíme sa nachádzať eurofondové či vlastné zdroje, aby sme predišli havarijným stavom. Jedná sa o množstvo peňazí, no ja  verím, že mestu sa napokon vrátia v podobe šikovnej a rozhľadenej generácie mladých Zvolenčanov. Investícia do ich vzdelania je veľká, v konečnom dôsledku to však môže byť to najmenej, čo pre naše deti urobíme,“ tvrdí primátorka.

Najväčšou investíciou do školstva v rámci tohtoročného leta bola prestavba materskej školy na ul. J. Bánika. Zvýšila sa kapacita zariadenia, aby bol uspokojený dopyt rodičov po umiestnení ich detí, prestavba stála viac ako 300-tisíc eur. Zmeny nastali tiež v základných školách na uliciach M. Rázusa a Námestí mládeže, konkrétne došlo k rekonštrukcii paluboviek v tamojších telocvičniach. Celková investícia predstavovala približne 110-tisíc eur. Investícií do opráv a rekonštrukcií škôl a školských zariadení je však omnoho viac, celkovo sa počítajú na takmer 300-tisíc eur.

Ani týmto však starostlivosť o budovy školských zariadení vo Zvolene nekončí. Mesto sa už dnes uchádza o eurofondy, aby mohlo zrekonštruovať škôlky na uliciach Hrnčiarska a J. Fullu. Určite najväčšou novinkou však bude pripravovaná polmiliónová investícia do športového areálu ZŠ Hrnčiarska. Ten by mal po rekonštrukcii slúžiť tak potrebám školy ako aj širokej verejnosti.