BBonline.sk, MKC Sova | 14.1.2012

Mediačno-právna poradňa: Radíme a pomáhame

Na občianske právne problémy je tu naša rubrika pripravovaná v spolupráci s mediačno-konzultačným centrom Sova. Ak váš problém spadá do tejto oblasti a ste ochotní ho publikovať (bez uvedenia mena) napíšte ho do našej rubriky a odpovieme aj vám…

Otázka čitateľa:

Mám závažný problém, vlastním, resp mám v nájme už 4rok motorové vozidlo ktorého vlastníkom je lízingovka, ale ja som držiteľom tp vozidla a nakoľko sa prednedávnom zistilo že vozidlo bolo po dobe životnosti pri kúpe pretože má stočený tachometer takmer o 440 000km a keď som ho kupoval malo len 103 000 km na tachometri,odmietol som zaplatiť už dve nájomné splátky za vozidlo, keďže sa na vozidle vyskytli technické závady za ktoré som zaplatil 1800 eur, aby som z rodinou mohol bezpečne vozidlo užívať a keďže som za vozidlo nezaplatil chce mi lízingovka auto vziať, ale som ich požiadal o navýšenie dlžnej čiastky za vozidlo na posledných 12mesiacov splácania, keďže o auto nechcem prísť, keďže auto z mojej strany bolo už trojnásobne preplatené a zároveň som presvedčený že som bol uvedený do omylu pri kúpe auta a zároveň sa domnievam, že zo strany lízingovky došlo k podvodu a keďže neviem ako ďalej poprosil by som vás o pomoc, ako dalej postupovať, kedže sa domnievam že som v práve a lízingovka na môj podnet nereaguje a hrá sa na mŕtveho chrobáka…

Odpoveď:

V prvom rade treba povedať, že tento problém nie je na Slovensku ojedinelý.

Vo Vašom príbehu je potrebné identifikovať zodpovedných. Lízingová spoločnosť, čo Vás sklamem, nie je zodpovedná za predmet lízingu. V praxi to znamená, že ak ste odmietli zaplatiť splátky porušili ste lízingovú zmluvu.

Váš problém je možné rozdeliť na niekoľko častí. Je potrebné doplatiť dlžnú časť lizingovej zmluvy, alebo ak to podmienky lizingovej zmluvy dovoľujú, uzavrieť dohodu tak ako ste ju spomínali. V opačnom prípade postup lízingovej spoločnosti, ak bude chcieť vozidlo zabaviť bude legitímny.

Keďže Vám vznikla škoda je možné si ju uplatniť u predajcu motorového vozidla. Ten je zodpovedný za predmet kúpnej zmluvy a predmet lízingu.

Vo Vašom prípade by som však asi uvažoval o odstúpení od zmluvy, pretože ak viete preukázať, že bol naozaj stočený tachometer dá sa to pravdepodobne klasifikovať ako trestný čin podvodu, ale toto spadá do kompetencie organov činných v trestnom konaní. Upozorňujem, že aj v tomto prípade plynú lehoty.

Odporúčam Vám bezodkladne kontaktovať naše centrum, pretože vo Vašom prípade hrozí vznik škody, prípadne exekúcie formou odobratia predmetu lízingu a je potrebné ho riešiť oficiálnou cestou. Prvá konzultácia je v našom centre bezplatná, a spoločne zvážime možné kroky a riešenia Vášho problému.

Mediačno konzultačné centrum SOVA
Mgr. Martin Dubníček
Mediátor

Máte právny problém? Obráťte sa na našu mediačno-právnu poradňu…