Matica slovenská si počas 75. výročia Slovenského národného povstania pripomenie matičiarov, ktorí sa zapojili do odboja proti nemeckému nacizmu a pangermanizmu. Kultúrno-spoločenské podujatie sa začne v stredu, 28. augusta na Námestí SNP a ukončí sa vo štvrtok, 29. augusta Cyklojazdou SNP.

Pri Pamätníku SNP (Valaška) vo Zvolene sa Matica slovenská predstaví v rámci podujatia Okresného úradu Zvolen, ktoré sa začne v stredu, 28. augusta o 10-tej hodine.

Ochotníci Mladej Matice predstavia divadelnú rekonštrukciu prísahy povstaleckej brigády s názvom Za slobodu Slovanov. Matičiari tiež položia veniec k sochám generála Rudolfa Viesta a generála Jána Goliana pred Veliteľstvom Vzdušných síl OS SR.

V stredu o 17.00 hod, si v Parku inžiniera Štefana Višňovského vo Zvolene môže verejnosť pozrieť dramatizáciu povstaleckých udalostí a bojov i vypočuť dobové pochodové a vojenské piesne. Padlým matičiarom v SNP bude venovaná dramatizácia s názvom Vrátim sa živý!

„Aktívna účasť matičiarov v Slovenskom národnom povstaní je málo známa, čo však chceme zmeniť. V roku 1944 časť významných funkcionárov, ale aj radových pracovníkov a členov Matice slovenskej odišla na autách tlačiarne Neografia do povstaleckých bojov. Medzi nimi boli Ján Bodenek, Július Barč-Ivan, Alexander Hirner, Anton Augustín Baník, funkcionári MS Ján Marták či Ján Štefánik – synovec generála M. R. Štefánika. Nezabúdajme ani na našu národnú umelkyňu a matičiarku Evu Kristinovú, ktorá sa ako šestnásťročná zúčastnila na ťažkých bojoch na strednom Slovensku,“ povedal Marián Gešper, predseda MS.

Vo štvrtok 29. augusta sa o 8.00 hod, uskutoční Cyklojazda SNP, ktorou sa matičiari pripoja k ústredným oslavám v Banskej Bystrici. Štart cyklojazdy je od Pamätníka SNP (Valaška). Matica slovenská sa do podujatia pri príležitosti 75. výročia SNP zapojila so Slovenským zväzom protifašistického odboja, Okresným úradom Zvolen, Mestom Zvolen a Úniou vojnových veteránov SR.