Existujú zákony, ktoré nám zaručujú slobodný prístup k informáciám a transparentnosť inštitúcií, aby sme mali možnosť  podieľať sa na chode nášho mesta. Napriek všetkým nariadeniam, ktoré občana uisťujú, že kompetentní budú odpovedať na jeho otázky, je realita celkom iná. Keď oslovený odpovedať nevie alebo dokonca nechce, mohli by ste sa pri čakaní na odpoveď dožiť veku ako Matuzalem.

Nezáleží na tom, či ste aktuálnych poslancov mesta volili alebo nie, ale zastupujú práva každého občana na riadení mesta. Preto vzniká prirodzené právo na to, aby občan mohol byť informovaný o tom, ako jeho „majetok“ funguje. Takisto má občan právo, aby boli vypočuté jeho návrhy, kritika alebo otázky, ktoré sa týkajú riadenia mesta.

Toto je vo Zvolene kameň úrazu. Neraz sme sa pýtali priamo ľudí na odboroch mesta, no na konkrétne otázky nepadla konkrétna odpoveď. Písali sme kancelárii prvého kontaktu, kto komunikuje s médiami a na koho by sme sa mohli obrátiť s istotou, že nám odpovie. Odpoveď sa však nedostavila. Preto sme písali priamo na odbor územného plánovania ohľadom prerábania dlažby na Námestí SNP, no pán Kašša neodpovedal. Pýtali sme sa pána Jalakšu na zvolenské teplárne, avšak žiadne vyjadrenie sme nedostali.

Aj naši čitatelia potvrdzujú, že komunikácia je vo väčšine prípadov jednostranná: „Spočiatku so mnou pani Bešinová komunikovala, v reálnom čase. Nenechávala ma dlho čakať. Keď som sa jej opýtala, či jej odpovede môžem zverejniť, už mi neodpovedala. Potom som jej písala asi o týždeň kvôli ďalšiemu problému, ale už sa mi neozvala, samozrejme môže byť na dovolenke. Tak som volala vedúcemu investičného oddelenia – nechali ma čakať, potom mi povedali, že mi zavolajú späť, pretože teraz rieši druhý telefón. Zasmiala som sa. Neviem, čo tým mysleli, že zavolajú späť, keďže som volala z pevnej linky, kde sa číslo nezobrazuje. Preto som mu napísala ešte konkrétny mail, neodpovedal,“ hovorí čitateľka, ktorá si nepraje byť menovaná, a dodáva: „Ja som občan mesta, platím dane, a neráčia mi ani odpovedať. Ani predtým, keď som im písala kvôli lavičkám pred Centrumom, ktoré odstránili a starí ľudia čakajúci na autobus nemali kde sedieť. Nikto mi neodpovedal, ale lavičky sa vrátili späť.“

Nám sa na kanceláriu prvého kontaktu podarilo dovolať na tretíkrát. Prepojili nás na sekretariát primátora mesta, a keď sme sa konečne dopracovali ku kontaktu na človeka, ktorý by mohol vedieť odpoveď, telefón opäť nikto nedvíhal. Netrpezlivého občana by to mohlo omrzieť a radšej by žil s problémom, ako opäť skúšať beznádejnú komunikáciu, kde sa na druhej strane neozve ani len šušťanie obalu z rozbaleného cukríka.

Komunikácia je problémom i v rámci samotného mestského zastupiteľstva. Opozičný poslanci sa takisto dostávajú do situácie, keď im potrebné informácie nie sú poskytnuté, čo ochromuje fungovanie mestského zastupiteľstva ako takého. Pani Balkovičová sa neraz na mestskom zastupiteľstve pýtala, prečo sa k nej nedostali dokumenty týkajúce sa rokovania.

Preto sa stále vraciame k pasáži, že keď kompetentní niečo povedať nechcú, zákon-nezákon, ich záujem má prednosť pred verejným prístupom k informáciám.

Veci, ktoré sa okolo vás dejú (parkovacie miesta v centre, oprava Mosta pod zámkom, príprava opravy Hronského mosta, stavba Európy atď.), sa prerokúvajú na mestskom zastupiteľstve, ktoré je verejné a vo Zvolene sa koná raz za dva mesiace. Predchádza mu mestská rada, prerokúva problematiku, ktorá sa ďalej rieši alebo nerieši na zastupiteľstve. Na otázku, či je mestská rada verejne prístupná aj vo Zvolene, som priamu odpoveď nedostala ani telefonicky ani osobne. Prečo som sa o túto informáciu zaujímala? V Banskej Bystrici pred nedávnom schválili, že aj rokovania mestskej rady a mestských komisií sú verejnosti prístupné, čím sa občan môže detailnejšie pozrieť na spôsob riadenia mesta a riešenia problematiky. Je totiž v našom záujme sledovať, či poslanci, ktorým sme hlasom vo voľbách dali moc rozhodovať, konajú v našom záujme.

Obojstranná komunikácia medzi mestom a občanom je jednou z integrálnych častí fungovania regionálnych štruktúr. Ak sa mestské zastupiteľstvo vo Zvolene bude tváriť, že odovzdaním hlasu a následným zvolením sme jeho členom odovzdali bez precedentnú „vládu nad mestom“ a neguje komunikáciu na úrovni občan – mesto, tak narúša jeden zo základných funkčných a demokratických princípov, ktoré by mali byť zastávané v regionálnom zastupiteľstve.