PR článok | Foto: Lestertair / Shutterstock.com | 5.11.2020

Magnetické dosky a separátory potrebné v každej priemyselne zameranej firme

V každej priemyselne zameranej firme je potrebné dôkladne vyberať nielen zamestnancov, ale aj stroje. Musia byť plne funkčné, aby nespomalili výrobný proces finálnych produktov.

V priemyselnom odvetví sa používajú aj magnetické dosky a magnetické separátory. Sú významnými pomocníkmi určenými na triedenie, separáciu.

Magnetické dosky

Magnetické dosky nad pásový dopravník sú súčasťou priemyselne zameraných firiem. Aby ste si vedeli predstaviť čo je to za stroj, predstavte si ho ako zariadenie, ktoré býva umiestnené a dostatočne upevnené nad pásový dopravník. Pomáhajú separovať malé množstvo feromagnetických nečistôt aj väčších rozmerov z ľahko prestupných materiálov. Tento materiál, z ktorého ale chceme vytriediť feromagnetické nečistoty, musí ísť po pásovom dopravníku.

Čo sa týka umiestnenia magnetickej dosky, ako sme už spomínali, býva umiestnená nad pásový dopravník. Jej umiestnenie by ale nemalo zasahovať do konštrukcie pásového dopravníku.

Kde by sa ale tieto magnetické dosky dokázali využiť? Môžete ich využiť predovšetkým pri recyklácii a spracovaní odpadu, alebo napríklad pri ochrane drtičov a triedičov pri ťažbe nerastných surovín. Pri inštalácii magnetickej dosky vás môže limitovať rýchlosť pásového dopravníka. Viaceré firmy predávajúce magnetické dosky vám však vedia vyrobiť magnetickú dosku, ktorá vám dokáže zabezpečiť vysokú efektivitu separácie.

Magnetické separátory nemagnetických kovov

Magnetické separátory nemagnetických kovov sú tiež veľmi potrebné v priemyselných odvetviach. Ako už z názvu vyplýva, ich úlohou je separovať nemagnetické kovy z konkrétneho materiálu, v tomto prípade nekovových materiálov. Ak potrebujete takýto separátor, mali by ste si objednávať Eddy current separátor. Takýto magnetický separátor vám umožní splniť úlohy, ktoré sa nedajú splniť klasickým magnetickým separátorom. Tieto separátory môžete nájsť aj pod názvom indukčné separátory. Využívajú sa najmä v recyklačnom priemysle, v sklárskom priemysle, pri likvidácii elektrických zariadení, ale aj pri likvidácii odpadov.