Pre návštevníkov zostane 19. mája Lesnícke a drevárske múzeum otvorené až do neskorých nočných hodín. 

Lesy SR, š. p. a Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen pripravili na sobotu 19. mája podujatie Noc múzeí 2012. Program pre verejnosť bude pripravený od 17.00 do 23.00 hodiny. Noc múzeí je európskym podujatím a vstupné na celý program bude dobrovoľné.

Program:

17.00 – 19.00 hod.
Zaleť sokol…
Sokoliari zo Strednej odbornej školy lesníckej v  Banskej Štiavnici
Lesná pedagogika
Tvorivé dielne o živote v lese, ktoré povedie Mgr. Veronika Šebíková
Bábkarsky salón
Ukážky vodenia bábok a krátke scénky predvedie Mgr. Mária Lásková zo ŠVK Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici
Čo odkrýva nočný les
Ozvučená ukážka exponátov nočných živočíchov

19.00 – 20.30
Les v umení – umenie v lese
O vzťahu prírody a kultúry budú rozprávať prof. Ján Tuček a prof. Anna Šatanová, moderátor Martin Mázor

21.00 – 22.00
Židovská ľudová hudba
Hudba v štýle klezmer v podaní Pressburger Klezmer Band

20.00 – 23.00
Prehliadka múzea pri nočnom osvetlení sviec a lámp bude rozšírená o prezentáciu historických svietidiel