Vzácne artefakty z histórie lesníctva si môžete pozrieť vo zvolenskom múzeu až do konca aktuálneho kalendárneho roka.

Nedávno uskutočnenou vernisážou sa v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene (LDM) otvorili brány najnovšej výstavy „S dubovou ratolesťou na golieri“. Prostredníctvom autentických zbierkových predmetov, listinného a obrazového materiálu zoznámi návštevníka s príčinami osamostatnenia, udalosťami a osobnosťami, ktoré sú spojené s históriou lesného hospodárstva na našom území.

„Presne 16. januára 1871 vydalo uhorské ministerstvo financií dekrét, ktorým oddelilo lesníctvo od správy baní. Dejiny potvrdili správnosť tohto kroku a životaschopnosť lesníctva ako samostatného hospodárskeho odvetvia,“ pripomína vedúca LDM Veronika Horská Šebíková.

Aj napriek tomu, že technika pokročila, prácu v lese možno stále pokladať za život ohrozujúcu, o čom svedčia aj ťažké či dokonca fatálne pracovné úrazy, ktoré sú, žiaľ, realitou i v dnešnej dobe. Výstava prezrádza, v akých neľahkých podmienkach lesníci plnili celospoločenskú objednávku a dodávali drevo, ktoré všetci potrebujeme. Mali zároveň zásadný podiel na ochrane lesov (boli prvými iniciátormi ochrany pralesov) a dlhodobo zabezpečovali a zabezpečujú rast lesnatosti nášho územia.

Na výstave určite zaujme dobový pracovný odev, veľmi cenná je tiež pobočná zbraň patriaca Jozefovi Dekretovi Matejovie či uniforma so šabľou patriaca študentovi Banskej a lesníckej akadémie na prelome 19. a 20. storočia. „Prácu lesníkov dokumentuje i staré lesnícke náradie, prístroje, aj priamo v horehronských lesoch nájdený žľab dlhý vyše sedem a pol metra, o ktorom dendrochronologická analýza prezradila, že bol zhotovený okolo roku 1887. Vytesali ho drevorubači na plavenie vyťaženého dreva,“ dopĺňa autorka výstavy Tatiana Figurová.

Zabezpečenie rovnováhy medzi ochranou lesa a napĺňaním potrieb spoločnosti, pokiaľ ide o produkciu dreva, bolo – a stále je – najväčšou úlohou uplynulých 150 rokov samostatného lesníctva. Na výstave nechýbajú historické lesnícke mapy, podobizne osobností či historické fotografie s lesníckou tematikou.

Súčasťou vernisáže výstavy bolo aj sprístupnenie výrezu z dvestoročného topoľa s priemerom približne tri metre, ktorý rástol v historickom mestskom parku v Strážskom. Výrez je vystavený v záhrade LDM vo Zvolene.