V sobotu o pol štvrtej ráno Lekárske odborové združenie (LOZ) podpísalo memorandum s Vládou Slovenskej republiky. Kedy sa lekári vrátia do práce zatiaľ nie je jasné.

Banskobystrické nemocnice boli čo do počtu lekárov silnou baštou odborárov.

K 30. novembru skončili na základe hromadne podaných výpovedí zmluvy vyše 1200 lekárom, ktorí ich napriek ponukám vlády dovtedy nestiahli. Vláda pre zabezpečenie aspoň akútnej zdravotnej starostlivosti v niektorých nemocniciach nariadila núdzový stav. Mnohí lekári však nerešpektovali príkazy nástupu do práce v rámci núdzového stavu, za čo im hrozia právne následky. Takíto lekári sa vyskytli aj v banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici.

Tak v FNsP F.D.Roosevelta, ako aj v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici bola na niekoľkých oddeleniach poskytovaná len akútna a ambulantná zdravotná starostlivosť. Rooseveltova nemocnica navyše zrušila plánované operácie niekoľkých oddelení. V piatok 2. decembra sa situácia výrazne zhoršila aj v nemocnici v Lučenci, kde sa lekári rozhodli, aj keď neskôr, podporiť Lekárske odborové združenie a aj táto nemocnica poskytovala len akútnu zdravotnú starostlivosť. Iných nemocníc v kraji sa štrajk nedotkol.

Aké podmienky sú vo výsledne podpísanom memorande Vlády Slovenskej republiky a LOZ zatiaľ nie je známe. Pôvodný návrh hovoril o tom, že sa vláda zaväzuje zabezpečiť v nemocniciach dodržiavanie Zákonníka práce a Vyhlášky týkajúcej sa materiálneho a personálneho zabezpečenia, ďalej k zreálneniu platieb zdravotných poisťovní tak, aby odzrkadľovali reálne náklady na zdravotnú starostlivosť vrátane ceny práce pre zdravotníkov, zastaveniu transformáci nemocníc na akciové spoločnosti a nakoniec aj na najažšom bode ohľadom navýšenia základných platov lekárov. Tí už k 1.1.2012 zarobia minimálne 1,05 až 1,60 násobok priemernej mzdy, k 1.4.2012 by to už malo byť minimálne 1,17 až 1,73 násobok s prihliadnutím k dosiahnutému vzdelaniu a dĺžke praxe. Riaditelia nemocníc budú musieť prijať všetkých lekárov, ktorí požiadajú o späťvzatie, na ich pôvodnú pracovnú pozíciu. V prípade, že v súvislosti so štrajkom odborárov došlo k preradeniu lekára na inú pozíciu, budú mu riaditelia nemocníc povinní navrátiť pozíciu spred odborárskej akcie. Pozitívnou súčasťou memoranda sú protikorupčné oparenia, pri ktorých chcú lekári spolupracovať a nový kódex lekára vo vzťahu k pacientovi.

Napriek dohode nie je jasné, kedy lekári do práce nastúpia. „Stále platí jeden za všetkých a všetci za jedného. Počkajte kým sa pripravia pracovné zmluvy pre všetkých lekárov. Tieto zmluvy budú najskôr podpísané riaditeľom, my – náš právnik ich skontroluje, keď budú v poriadku a nebude vynechaný ani jeden lekár, potom podpíšeme pracovné zmluvy naraz, až keď vám to oznámi koordinátor LOZ,“ píše sa na stránke lekárskych odborárov.