Príbeh herečky Magdy Matrtajovej by mohol byť pokojne námetom na film. Mladá 16-ročná dievčina miluje divadlo natoľko, že nechá všetko ostatné a vstúpi do novovzniknutého Stredoslovenského divadla vo Zvolene. V divadle je aj o päť rokov neskôr, keď sa premenuje na Divadlo Jozefa Gregora Tajovského a v tom istom divadle je aj po všetky jeho ďalšie dekády.

A táto jediná a jedinečná herečka, ktorá sprevádza zvolenské divadlo od jeho prvej sezóny, oslávi 22. apríla 2024 mimoriadne vzácne životné jubileum, okrúhlych 90 rokov.

Magda Matrtajová sa raz zdôverila, že divadlo sa stalo jej druhým domovom. S elánom a odhodlaním vstupovala do každého tvorivého procesu a na javisku hrala vždy plným srdcom. Kolegovia nazývali Magdu Matrtajovú aj „naše slniečko“, pretože vždy vedela rozohriať atmosféru a pozitívne naladiť druhých. Od prvých dotykov s hereckým umením neúnavne pracovala na svojich danostiach, cizelovala každú svoju postavu, s pokorou a skromnosťou sa učila od druhých a podávala svoje skúsenosti ďalej.

Jej talent sa ukázal v množstve rôznorodých postáv, ktorých bolo takmer dvesto. Absolvovala mnohé zájazdové šnúry a kultúru šírila neraz v náročných podmienkach. Vo svojich začiatkoch predstavovala rozprávkový typ nevinných dievčat a cnostných žien. Od tých sa prepracovala až po postavy plnokrvného ženstva. Jej imidž sa menil a dokázala zachytiť aj zložitú psychológiu súčasných postáv v hrách moderných svetových dramatikov.

Hrala  ženy vyzývavé, dojímavé, frustrované, ubolené, postihnuté, prefíkané či veľkodušné. V mnohých postavách sa aj vyšantila, bola elegantná a koketná, zvodná a rafinovaná, dynamická a podnikavá, noblesná aj kráľovská. K jej profilovým postavám ostatných rokov patrí postava starej dámy Daisy Werthanovej, ktorú excelentne stvárnila v inscenácii Šofér slečny Daisy a ktorá ostáva dodnes v živej pamäti. Objavila sa tiež vo filmoch a na rozhlasových vlnách.

Majstrovstvo Magdy Matrtajovej mohlo obdivovať niekoľko generácií divákov a divadelníkov. Je laureátkou Ceny Mesta Zvolen, Ceny Kvet kultúry a umenia BBSK, Ceny Čestný Motýľ za celoživotný prínos pre DJGT a ďalších ocenení. Jej najväčšou radosťou bol však vždy „potlesk divákov a plný dom“.