Laboratóriá Zvolenskej nemocnice počas pandémie koronavírusu nasadili všetky svoje sily, prostriedky a zdokonalili logistiku na testovanie vzoriek na prítomnosť koronavírusu COVID-19. Celkovo počas 2 mesiacov vyšetrili takmer 7 tisíc vzoriek PCR testami, sérologické testy na prítomnosť protilátok tvorili menšiu časť.

,,Vyšetrenie protilátok máme dostupné na automatických analyzátoroch, ktoré sa používajú aj na vyšetrovanie iných parametrov a nevyžadovalo si žiadne špeciálne úpravy ani zmenu režimu prevádzky.Príprava priestorov pre vyšetrenie PCR bola o čosi náročnejšia,“ hovorí manažérka laboratórii AGELLAB Elena Gaboňová.

,,V časti, kde prebiehala izolácia nukleovej kyseliny pri zavedení PCR testovania, sme museli urobiť aj priestorové úpravy, a to na oddelení vstupného/výstupného filtra laboratória, všetko v súlade s bezpečnostnými podmienkami a hygienicko-epidemiologickým režimom, vzhľadom na 2.stupeň biologického stupňa ochrany pri práci s rizikovými biologickými vzorkami,“ vysvetľuje ďalej Gaboňová.

Zvolenské laboratórium bolo jediné z celej siete nemocníc AGEL, kde sa metóda PCR vyšetrovala. Ostatné nemocnice siete AGEL sa podieľali na odbere a transporte vzoriek, komunikácii a preposielaní výsledkov vyšetrení. Aj keď pracovníci laboratórií sú zvyknutí na špeciálne podmienky a režim, obdobie  pandémie bolo aj pre nich obrovskou skúškou.

,,Pre zdravotníckych pracovníkov to bolo náročné hlavne psychicky, najmä kvôli časovému tlaku pre dodanie výsledkov PCR vyšetrení, ako aj kvôli obave z možnej nákazy. PCR ako metóda samotná vyžaduje časový úsek na testovanie minimálne 3-4 hodín. Pri veľkom počte vzoriek a pri našom manuálnom spôsobe izolácie  sme boli často žiadaní o bezodkladné spracovanie vzoriek,“ objasňuje Gaboňová.

Pandémia a situácia v súvislosti s testovaním ochorenia COVID-19 preverila schopnosti, flexibilitu, krízové nasadenie  psychickú odolnosť ľudí v prvej diagnostickej línii. ,,Bola veľkou komplexnou skúškou, myslím že pre väčšinu zdravotníckych pracovníkov. Poukázala na dôležitosť a nezastupiteľnosť zdravotníckych profesií, ktoré neboli vždy prioritou spoločenského záujmu,“ uzatvára manažérka laboratórií.