Na poslednom februárovom Mestskom  zastupiteľstve vo Zvolene došlo k personálnym výmenám v mestských spoločnostiach. Návrh podal Klub nezávislých poslancov a hlasovalo zaň až 14 z prítomných poslancov.

V marci sa však ukázalo, že primátorka  vôľu poslancov odignoruje a návrh neakceptuje. Mnoho ľudí sa pýta či  nepodpísaním riadne schváleného uznesenia o personálnych výmenách v mestských podnikoch takto chráni svojich ľudí? Najviac horúco bolo totiž okolo výmeny konateľa Lesného podniku mesta Zvolen, pána Ivana Galla. Niektorí Zvolenčania zašli ešte ďalej a dokonca nás upozornili na to, že to vyzerá, ako keby mala pani primátorka svojho Baštrnáka v podobe tohto človeka- pretože ho tak vehementne chráni. Od mája by sa mal stať novým konateľom Lesného podniku mesta (LPM) právnik a manažér JUDr. Michal Lepieš, ktorého najväčšou prioritou je vniesť transparentnosť do fungovania tohto podniku.

Niekoľko faktov o Lesnom podniku na úvod

Prvým dôležitým faktom je, že súčasný konateľ pán Gallo ťaží oveľa viac dreva, ako jeho predchodca. Dokonca možno na úkor našich detí a budúcich generácií. Lesný podnik už teraz vyťažil limit 80 000 m3, ktorý mal určený na 10 rokov. Pritom vyťažiť ho mal až o rok! V minulosti bolo dobrým zvykom, že mestský podnik mal vždy aspoň 10 rôznych odberateľov – podľa toho, kto z nich vedel ponúknuť najlepšie ceny. Kedysi sa konali aj aukcie na predaj dreva, no dnes už to tak nie je. Zaujímavý je aj fakt, že za posledné tri roky, ako je konateľom pán Gallo, až 96% vyťaženého dreva odoberá firma, ktorej majiteľ je podľa Obchodného registra SR obchodne prepojený s riaditeľom Lesného podniku mesta Zvolen. Dokonca má táto firma v Obchodnom registri zapísaný rovnaký predmet činnosti, ako mestský podnik. Zdá sa vám to v poriadku a transparentné? Nie je! Keď iné firmy posielali žiadosti na LPM o odkúpenie dreva a dokonca ponúkali vyššie ceny, od konateľa Lesného podniku nedostali žiadnu odpoveď. A v konečnom dôsledku zase bolo takto ochudobnené mesto a jeho rozpočet.

https://www.facebook.com/zvolenpreludi/videos/333726100601243/

Príliš veľa ,,náhod” okolo Lesného podniku

Podľa našich informácií väčšinu lesných prác a služieb pre Lesný podnik vykonávajú firmy z Hriňovej, odkiaľ pochádza aj súčasný konateľ. Taktiež sme sa dozvedeli, že Lesný podnik mesta nemá ani aktuálny cenník na predaj dreva. Veď načo aj, keď doteraz mal jediného odberateľa. Je tiež všeobecne známe, ze pán Gallo zamestnáva v LPM vlastného syna. Ten bol jediným uchádzačom vo výberovom konaní. Ďalšia náhoda? Ešte stále veríte tomu, že tieto praktiky konateľa LPM sú v najlepšom poriadku?

Lesný podnik bez kontroly?

Lesný podnik mesta má svoju Dozornú radu, ktorá by mala kontrolovať jeho činnosť. No podľa našich informácií jej predsedníčka, poslankyňa MsZ Zuzana Niščáková, posledné dva roky neiniciovala žiadnu kontrolu Dozornej rady priamo pri ťažbe dreva alebo pri starostlivosti o les. Asi preto je podľa pani primátorky údajne všetko v poriadku a verejne sa v médiách vyjadruje, že nebude rešpektovať vôľu poslancov Mestského zastupiteľstva.

https://www.facebook.com/zvolenpreludi/videos/367437764108258/

Niekoľko otázok na záver

Kto teda kryje biznis s drevom vo Zvolene? Pani primátorka, alebo poslanci verní pani primátorke, ktorí nepodporili výmenu konateľa Lesného podniku mesta? A čo bude s nepodpísaným uznesením ďalej? Klub nezávislých poslancov zvoláva mimoriadne MsZ, kde budú mestskí poslanci rozhodovať o prelomení veta. Budú poslanci rozhodovať podľa svojho svedomia alebo podľa príkazu pani primátorky? Dovtedy plánujeme zverejniť ešte ďalšie informácie o skutočnom fungovaní LPM a pozývame verejnosť aj na diskusiu, ktorá dá odpovede na ďalšie vaše otázky.

Nezávislí poslanci mesta Zvolen