V utorok podvečer bola Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti ohlásená vytekajúca voda na ceste na ulici Generála Svobodu vo zvolenskej mestskej časti Sekier. Nevyhnutná odstávka sa dotkla aj viacerých susedných ulíc na tomto sídlisku – Generála Asmolova, Maršála Malinovského a Ľudovíta Fullu. StVPS preto zaistila náhradné zásobovanie pitnou vodou prostredníctvom cisterny postupne prechádzajúcej dotknuté ulice. Odstránenie havárie potrubia je plánované na stredajšiu 13-tu hodinu.