V uplynulý piatok a sobotu sa uskutočnilo vyhodnotenie 21. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2015. Záverečné dvojdňové vyhodnotenie sa uskutočňuje na pôde Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene, ktorá je jedným z hlavných organizátorov súťaže.

CF0A4507Zámerom podujatia je predovšetkým výmena skúseností medzi mladými ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o žurnalistiku. Vyhlasovateľmi súťaže sú Banskobystrický samosprávny kraj – KKĽŠ Zvolen, Televízia Markíza – Nadácia televízie Markíza a Nadácia Slovenskej sporiteľne.

Medzi porotcami nechýbal ani tento rok Patrik Herman. „Novinári musia mať nejaký ten svoj talent, ktorý musia cibriť a je fajn, že to robia už v mladom veku, takisto ako klásť vhodné otázky a vyžadovať adekvátne odpovede. Novinkou tohto ročníka je založenie novej kategórie Elektronické médiá, elektronické magazíny, ktorým sa aj my musíme prispôsobiť,“ tvrdí dlhoročný novinár a porotca.

Stredoškolský časopis Gymoš zo Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove a Attelier – akademický mesačník Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave získali  najvyššie ocenenia – Zlaté Štúrovo pero a Hlavnú cenu Nadácie Čisté slovo.

Víťazom súťaže v kategórii stredoškolských časopisov sa tento rok stal Rozhľad z Gymnázia Považská Bystrica, ktorý získal cenu za najkvalitnejšie texty a najlepší časopis. Medzi vysokoškolskými časopismi zabodoval Zumag – časopis študentov žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. „Táto súťaž nám dala veľmi veľa, pretože sme sa naučili tímovo pracovať, naučili sme sa, ako to funguje v naozajstných redakciách, ako sa tvoria noviny, vyhľadávať zaujímavé témy a robiť to, čo nás baví,“ ohodnotila Nikola Kokiová, šéfredaktorka časopisu Zumag.

CF0A4345Kategóriu novinárske príspevky stredoškolákov a Hlavnú cenu Literárneho fondu vyhrala Kristína Kucejová z Gymnázia v Považskej Bystrici za kvalitatívne vyrovnanú sériu textov vrátane mini sociologickej sondy do študentského života a komunikácie.

Ria Gehrereová z Univerzity Komenského v Bratislave si odniesla ocenenie z kategórie Novinárske príspevky vysokoškolákov. Napísala sériu článkov s veľmi ťažkou až kontroverznou tematikou o obeti sexuálneho násilia zo strany katolíckeho kňaza, ktorú odsúdila celá dedina.

Prvú priečku za spracovanie originálnych a zaujímavých tém a ich profesionálne webové prevedenie, skvelú prácu so sociálnymi sieťami, funkčnosť a použiteľnosť stránky a oslovenie širokého publika magazín Gaudeo.sk z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Súčasťou ceny je zároveň aj stáž v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky (TASR).

Cenu generálneho riaditeľa TASR za najtvorivejší žurnalistický počin získala Kristína Biela, šéfredaktorka časopisu Občas Nečas z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Cenu Talent TASR a tiež stáž získava junior redaktorka Školského servisu TASR Kristína Garaiová.

Pozvaní mali možnosť diskutovať o svojej novinárskej tvorbe s odbornou porotou a získať cenné rady a rozhľad do budúcnosti. Nechýbali ani tlačové besedy so známymi mediálnymi osobnosťami.