Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v spolupráci s občianskym združením Punkt pripravil vo štvrtok 11. apríla prezentáciu výsledkov participatívneho prieskumu s obyvateľmi Zvolena, ktorý je súčasťou obnovy dnes prázdnej budovy bývalého gymnázia na sídlisku Sekier.

Vo štvrtok 11. apríla predstavila župa spolu občianskym združením Punkt možné scenáre revitalizácie budovy na zvolenskom sídlisku na základe prvotnej komunikácie so záujemcami. “Pre čo najväčšiu udržateľnosť a pre vykrytie funkcií, ktoré na sídlisku chýbajú, by bolo najvhodnejšie budovu obsadiť viacerými nájomníkmi, ktorí obyvateľom ponúknu rôzne služby,” hovorí Milota Sidorová z občianskeho združenia Punkt. Budovu bývalého gymnázia vnímajú ako ideálnu príležitosť pre vytvorenie spoločenského centra na sídlisku aj samotní obyvatelia, čo vyplynulo z výsledkov dotazníkového prieskumu. Na základe požiadaviek záujemcov a priestorových daností budovy vypracovali predbežnú štúdiu aj architekti z Ateliéru 2021.

“Podľa ideálneho scenára by v časti budovy, ktorá smeruje k malému námestíčku, mali byť umiestnené najmä služby pre verejnosť. Ďalej by sa v budove mali nachádzať priestory pre komunitné aktivity a smerom k zelenému areálu skôr pokojnejšie prevádzky poloverejného charakteru,” opisuje ideálnu situáciu Lívia Gažová z občianskeho združenia Punkt. Kraj postupne pracuje aj so záujemcami o prenájom priestorov a na základe prvých rozhovorov sa črtajú štyri varianty využitia.

Prvý variant “Domov sociálnych služieb” počíta s jedným silným nájomcom, ktorý by v budove mohol vybudovať domov pre seniorov. “Z hľadiska spoločenskej potreby sídliska je tento variant menej vhodný, keďže sa zameriava výlučne na jednu skupinu užívateľov a nepredpokladá interakciu s verejnosťou,” komentuje tento návrh Milota Sidorová.

Druhý variant “Centrum zdravia” pridáva k sociálnej starostlivosti zdravotnícke stredisko v prednej časti budovy. Z hľadiska spoločenskej požiadavky je to lepší variant, avšak stále neposkytuje priestor pre denné potreby väčšej skupiny ľudí (detí, mladých ľudí, matiek, rodičov), ktorí sa v území aktívne nachádzajú.

Tretí variant “Spoločenské stredisko” mix verejných, poloverejných a súkromných služieb a funkcií, ktoré reagujú na chýbajúcu ponuku na sídlisku. V prednom trakte na prízemí sa nachádzajú predajne a obchody, na poschodí sú zasa komunitné a pracovné priestory. V zadnom trakte na prvom, aj druhom poschodí sa nachádza škola, či seniorské stredisko. Štvrtý variant “Škola a komunita” obsahuje verejné funkcie, služby a komunitné priestory na prízemí a poloverejné priestory (škola, seniorské zariadenie) sú umiestnené na poschodí.

“Teraz budeme posudzovať finančnú náročnosť a udržateľnosť všetkých možností. Vypracujeme analýzu, ktorá možnosť je pre kraj a jeho obyvateľov najvýhodnejšia z finančného, ale aj spoločenského hľadiska,” vysvetľuje Ondrej Lunter, poslanec BBSK . Rozhodnutie bude musieť schváliť Zastupiteľstvo BBSK.