Už v pondelok sa začína Týždeň slovenských knižníc. Počas neho sa budú po Zvolene pohybovať „knižničné hliadky“. Rozličné pripravené darčeky potom od „hliadky“ čakajú na všetkých, ktorých nájdu vo zvolenských kaviarňach či železničnej stanici čítať.

Podujatie, organizované tunajšou Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra (KKĽŠ), chce takto zviditeľňovať poslanie knižnice ako kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie.

Ako informuje knižnica, počas trvania Týždňa slovenských knižníc bude v KKĽŠ zadarmo zapísaný každý nový čitateľ. Pripravená je aj zmes podujatí pre deti a dospelých. „Každý deň v týždni bude na sociálnych sieťach uverejnený nový príspevok, propagujúci prácu knižnice,“ približuje KKĽŠ.

V priebehu podujatia sa uskutoční aj burza kníh pre verejnosť, stretnutie žiakov ZŠ so spisovateľom Petrom Gärtnerom, hlasné čítanie rozprávok, ako aj tradičné vyhlásenie súťaže Kráľ detských čitateľov.

„V pondelok 28. februára dopoludnia zriadime ‚malú knižnicu‘ na autobusovej stanici vo Zvolene, ktorá bude pozostávať z jedného regálu, naplneného darovanými knihami a bude slúžiť pre čakajúcich na autobus,“ dopĺňa KKĽŠ.