ZVonline.sk, KinoStar Zvolen | PR | 4.2.2017

Kino Star láka na horor Kruhy či predpremiéru 50 odtieňov temnoty

kinostarOd uplynulého štvrtka prinieslo zvolenské Kino Star na svoje plátna opäť filmové novinky a už na stredu pripravuje aj špeciálnu predpremiéru očakávaného pokračovania Päťdesiatich odtieňov sivej – 50 odtieňov temnoty.

Strach navodí ďalšie pokračovanie jedného z najúspešnejších hororov – Kruhy. Rodinný film Psia duša ale naopak privodí často úsmev na tvári. Kino v Zvolenskej Európe ďalej láka aj na evitovku Všetko alebo nič, animák Divoké vlny 2 či Brada Pitta a Marion Cotillard vo filme Spojenci a tiež na akčný Resident Evil: Posledná kapitola. V nedeľu môžete ešte napríklad s deťmi zájsť aj na animovanú komédiu Spievaj.

Kruhy

kruhyNajskôr sa pozrieš. Potom zomrieš. „Žilo kedysi dievča, z ktorého mena behal mráz po chrbte. Keď uvidíte jej príbeh, ostáva vám presne sedem dní…“ Slávny horor o znepokojivom videu, ktorého diváci umierali presne týždeň potom, čo ho videli, práve napísal ďalšiu kapitolu. Hrôzostrašné je na tom predovšetkým to, že sa Samara, hlavná antihrdinka Kruhov, so svojim filmom presunula z videokazety do online éry, kde sa šíri omnoho jednoduchšie a rýchlejšie. Kruhy sa odohrávajú trinásť rokov po udalostiach predchádzajúcej časti. Príbeh o vraždiacom filme je považovaný len za hororovú historku, no napriek tomu študentku Juliu znepokojuje zmena správania jej priateľa Holta, ktorý údajne toto video videl.

Psia Duša

Vo filmovom spracovaní obľúbenej knihy W. Bruca Camerona prináša renomovaný režisér Lasse Hallström na plátna kín príbeh oddaného chlpáča, ktorý postupne prichádza na to, že na svet prišiel preto, aby ľudí učil smiať sa a milovať. Duchaplné, dojímavé, a neraz aj vtipné rozprávanie jedného psa ponúka jeho vlastný psí pohľad na medziľudské a ľudsko-psie vzťahy. Okrem iného nám pripomína, že láska nikdy neumiera, skutoční priatelia nás nikdy neopustia a každé stvorenie má na svete svoje jedinečné poslanie.

50 odtieňov temnoty – PREDPREMIÉRA

V stredu 8. februára o 18.35 h.

Keď pred dvomi rokmi vstupoval do kín film Päťdesiat odtieňov sivej, 108 tisíc nedočkavých fanúšičiek vytvorilo doteraz neprekonaný rekord v počte divákov za premiérový víkend. Jeho pevnú pozíciu teraz môže ohroziť pokračovanie – Päťdesiat odtieňov temnoty. Na plátna sa vracia Jamie Dornan a Dakota Johnson, aby napísali ďalšiu kapitolu pikantnej romantiky o vzťahu dominantného milionára Christiana Greya a submisívnej študentky Anastasie Steeleovej. Odtiene sivej skončili vo chvíli, keď Anastasia prestala hrať podľa Greyových pravidiel a bez okolkov ho opustila. Lovec a dravec sa ocitá v pre neho neznámej životnej situácii a naviac si uvedomuje, že sa do Anastasie zamiloval. Lenže Christiana dobieha jeho temná minulosť, ktorá z neho urobila tak komplikovanú osobnosť…

Aktuálny program KinoStar Zvolen si môžete pozrieť na internetovej stránke kina aktuálne informácie, ale aj ďalšie súťaže nájdete tiež na facebook stránke Kino Star Zvolen.