Kampaň Deň zodpovednosti, ktorá sa uskutoční 2. júla vo Zvolene, sa usiluje zvýšiť informovanosť o alkoholických nápojoch a dôsledkoch jeho užívania. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zvolen, Poradňa zdravia v spolupráci s Mestom Zvolen vytvorilo Zdravotno – výchovnú akciu „Deň zodpovednosti.“ Kampaň sa uskutoční v pondelok 2. júla v priestoroch Mestského úradu Zvolen v zasadačke na prízemí od 10:00 hod. do 14:00 hod., práve k Medzinárodnému dňu proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi.

Cieľom kampane je zvýšiť celoslovenské povedomie o zodpovednej konzumácii alkoholických nápojov, rozsahu a povahe zdravotných problémov, spôsobených škodlivým užívaním alkoholu. Realizácia kampane prebieha v spolupráci s MsÚ Zvolen a Slovenským združením výrobcov piva a sladu.

Deň zodpovednosti bude venovaný informovaniu verejnosti o zodpovednej konzumácii alkoholických nápojov, zdravotných následkoch škodlivého užívania alkoholu a o orientačnom čase odbúravania alkoholu v krvi. K dispozícii budú zdravotno-výchovné materiály, v ktorých sa dozviete o problematike o čosi viac. Taktiež bude možné krvné vyšetrenie, kde sa stanoví množstvo gama glutamyltransferázy z kapilárnej krvi na prístroji Reflotron a meranie krvného tlaku.