Neslávne známe okolie bytovky Pod Pustým hradom, priestor v okolí železničnej a autobusovej stanice, okolie obchodného domu Tesco na Sekieri, ale aj ďalšie „rizikové“ lokality budú po novom pod výraznejším dohľadom. Čo nevyrieši občianska hliadka, dokončí privolaná hliadka mestskej polície.

Jedná sa o ďalší projekt na zlepšenie bezpečnosti v meste v krátkom čase. Veď mesto len nedávno odštartovalo program, v ktorom ľudia majú možnosť obracať sa so svojimi problémami priamo na policajta určeného pre „ich“ ulicu. „Rady strážcov verejného poriadku sme po novom posilnili o ďalších šesť ľudí. Budú preventívne pôsobiť v problémovejších oblastiach mesta a uvoľnia tak ruky mestskej polícii, ktorá tam svoje hliadky musela posielať viackrát denne, čím jej ostávalo menej času na riešenie situácií v ostatných častiach,“ hovorí primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová.

Dôležité je, že členovia hliadok sami pochádzajú z lokalít, do ktorých sú nasadzovaní. „Poznajú oblasť, dokonca aj ľudí v nej, ich slová pri pohovore s miestnymi majú často inú váhu ako slová mestských či štátnych policajtov. Preto sme napríklad vyslovene požadovali, aby v občianskych hliadkach pôsobili ľudia aj s rómskym pôvodom,“ uviedla Mária Koreňová, vedúca odboru sociálnych vecí zvolenského magistrátu.

Za nasadením občianskych hliadok je ďalší úspech mesta pri čerpaní peňazí z európskych fondov, veď až 95% ich činnosti sa darí financovať práve týmto spôsobom. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Čo teda vlastne robia príslušníci takzvanej občianskej poriadkovej služby? „Ide o tri  dvojčlenné hliadky pôsobiace v prvom rade preventívne. Ak vidia porušenie verejného poriadku, ihneď pristupujú k dohováraniu, ak to nepomôže, privolajú hliadku mestskej polície. Tá má potom zjednodušenú prácu, veď členovia poriadkovej služby už vystupujú ako svedkovia priestupku, objasnenie situácie a udelenie sankcie je tak veľmi rýchle,“ hovorí hlavný inšpektor zvolenských mestských policajtov Rastislav Kuric.

Hoci šesť nových ľudí v radoch mestskej polície pôsobí v teréne ešte len mesiac, pozitívne výsledky sú zrejmé. „Osvedčilo sa napríklad ich nasadenie na problémovú autobusovú linku Balkán – Zlatý Potok, vedia tam urobiť poriadok obyčajným dohovorom a cestovanie v nej sa stalo bezproblémovým,“ dopĺňa Kuric a pokračuje: „Tešia sa napríklad aj ľudia na Sekieri, veď služba hliadkuje napríklad pri tamojšej Jednote či Tescu, čo sú dlhodobo problémové lokality. Okrem toho jej členovia dohliadajú  na bezpečnosť žiakov tamojšej základnej školy po skončení vyučovania, tiež na bezpečnosť starších obyvateľov – napríklad v priestoroch cintorína v Môťovej“.