Celoslovenská kampaň, zameraná na zvýšenie čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov základných škôl prostredníctvom kníh sa v tomto roku preniesla do online prostredia. V období od 20. apríla do 25. mája sa mohli školopovinné deti zapojiť do projektu z prostredia svojich domovov.

Národné lesnícke centrum vo Zvolene pripravilo už 10. ročník projektu, ktorý poukazuje na pôvod knihy a jej cestu, ktorou musela prejsť, aby z malého semienka, cez strom a papier sa dostala do knižníc a na pulty kníhkupectiev. Za normálnych okolností deti základných škôl navštevujú knižnice, kde sa stretávajú s lesnými pedagógmi a spolu objavujú tajomstvá lesa čítaním z kníh, hrami a riešením rôznych úloh.

Mimoriadna situácia spojená s ochorením COVID 19 si vyžiadala realizáciu projektu v novej modifikovanej podobe. Knižnice nahradil virtuálny svet a do lesa sa deti mohli vybrať len s rodičmi a v prísnom režime, ktorý si vyžadovala situácia. Napriek tomu sa do projektu zapojilo 130 väčšinou mladších žiakov z celého Slovenska vrátane školských kolektívov. Témou tohto roka bola história v podobe čítania slovenských povestí a návšteva hradu, ktorú v spolupráci s Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra vo Zvolene pripravilo Národné lesnícke centrum.

Úlohou detí bolo zaslať správne vyplnený pracovný list z prečítaného textu „Povesť o Hrone“ od Márie Ďuríčkovej a fotografiu navštíveného hradu. Krásne fotografie a milé slová nadšenia a záujmu o projekt boli dôkazom toho, že aj touto formou sa dá projekt realizovať. Všetky deti budú odmenené malým lesným darčekom.

Vyhodnotenie celého projektu, ktorý realizuje Národné lesnícke centrum v spolupráci s partnerom š. p. LESY SR, sa uskutoční v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene v stredu 24. júna.