upratovanie-cistenie-za-krajsie-mestoJeseň je už za dverami a spolu s ňou aj veľké upratovanie mesta. Po polroku budú ulice Zvolena opäť čistejšie.

Nepotrebných vecí sa môžu obyvatelia Zvolena zbaviť v termíne od 26. septembra až do 27. októbra. Upratovanie už prebehlo v Tepličkách a Strážach ale aj Podborovej a Borovej Hore. Veľkoobjemové kontajnery pristavené na jednotlivých uliciach však neslúžia na vyhadzovanie celých kusov nábytku, konárov, bioodpadu, elektroodpadu a pneumatík. Zakázané je taktiež ich prepĺňanie.

Harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov

MČ II. Zlatý Potok, Bakova Jama, Lukové, Zolná 02.10. – 06.10.2014

Prachatická bl. 10, Prachatická bl. 16, Prachatická bl. 43, M. Rázusa – parkovisko nad Centrom voľného času, M. Rázusa bl. 6, Centrum bl. 36, A. Hlinku – pri výškových, A. Hlinku pri garážach, A. Hlinku – konečná MHD, A. Hlinku 31 – pod cintorínmi, Lukové – za kultúrnym domom, Lukové 76, Zolná – Zolnianska cesta, Zolná – Povstaleckých letcov 22, Bakova Jama,

MČ VI. – CMZ západ 06.10. – 13.10.2014

06.10. – 09.10.2014
Uramova, Pod holým brehom, , Vansovej pri Stavoprojekte, Vansovej 35, Bystrický rad 34, Nám.
Slobody 20, Nám. Slobody 11-17, Kozačeka za nákup. strediskom Centrum, Bystrický rad 5-13,

09.10. – 13.10.2014
Balkán pri ČS, križovatka ul. Študentskej a Štefánika, Krupinská cesta, Dobronivská cesta, Masarykova 52, Balkán 35, križovatka ul. J. Kráľa a M.M. Hodžu, Jilemnického pri ZŠ, Kubániho,

MČ V. – CMZ východ 13.10. – 20.10.2014

13.10. – 16.10.2014
Družstevná 35 vo dvore, Sokolská – oproti sklenárstvu IGLAS, 1. mája pri MŠ, Farkaška pri potravinách Jednota, Bernolákova, Slnečná, križovatka ulíc Komenského a Podjavorinskej, Ferienčíkova, križovatka ul. Bottovej a Chalúpkovej, križovatka ul. Kalinčiakovej a Hurbanovej,

16.10. – 20.10.2014
križovatka ul. Švermovej a Bottovej, križovatka ul. Elektrátenskej a Somolického, križovatka ul. Šoltésovej a Švermovej, Švermova 12, križovatka ul. Družstevnej a Kukučínovej, križovatka ul. Šoltésovej a bratov Veselovcov, križovatka ul. Môťovskej a Železničnej, Hronského 15 – pri nadjazde,

MČ I. – Sekier, Lipovec, Záhonok, Môťová, Kráľová, Sekier dolina 20.10. – 27.10.2014

20.10. – 23.10.2014
Nižovec, Školská 68, križovatka ul. 11.marca a Na Hrádok, Obrancov mieru 38, križovatka ul. Pribinovej a Obrancov mieru, Topoľová oproti potravinám, Dolná Kolónia, križovatka ul. Školskej a F. Hečku, križovatka ul. M. Nešpora a MDD, križovatka ul. 11. Marca a Školskej, Pribinova-Nábrežie, Kráľová – pri cintoríne, Sekier dolina – bývalý obchod,

23.10. – 27.10.2014
Okružná 19-27 , Gagarinova, Jašíka, Pribinova 93, M. Bellu, Fullu 13, Asmolovova 29, Asmolovova 22, gen. Svobodu 23, gen. Svobodu 25, gen. Svobodu 28, Záhonok 1-11, Záhonok 13-15, Záhonok 35, Malinovského,