V rámci programu Živé chodníky podporuje Nadácia Ekopolis od roku 2008 zlepšovanie podmienok pre pešiu turistiku a pre spoznávanie prírody a krajiny. V aktuálnom ročníku podporila nadácia deväť atraktívnych komunitných lokalít a najviac využívaných verejných priestranstiev umiestením náučných interaktívnych infopanelov.

Vďaka spolupráci Nadácie Ekopolis so značkou Horalky od Sedity získalo deväť zaujímavých lokalít na Slovensku interaktívne frotážové infopanely. „Každý z infopanelov je jedinečný, prispôsobený lokalite, prírodným hodnotám daného územia alebo cieľovej skupine, ktorá túto lokalitu najviac navštevuje,“ uvádza Lucia Rossová, programová manažérka z Nadácie Ekopolis.

Na infopaneloch sú vyobrazené rôzne kombinácie druhov – napríklad spevavcov, dravých vtákov, veľkých šeliem alebo rôznych druhov ovocných a iných stromov, spolu s ich charakteristickými prvkami, pri živočíchoch aj s pobytovými znakmi alebo potravou. „Infopanely obsahujú aj takzvaný frotážový prvok, vďaka ktorému si návštevníci môžu odniesť malý suvenír – frotážový obrázok sa odhalí plochou kresbou ceruzky na papier,“ dopĺňa Rossová.

Program Živé chodníky vznikol v roku 2008 a pôvodne podporoval iba projekty v národných parkoch. Od roku 2012 je program zameraný na celé Slovensko a vďaka dlhodobej spolupráci s Horalkami od Sedity bolo obnovených viac než 182 km turistických a cykloturistických trás na celom Slovensku.

INFO PANELY NÁJDETE V TÝCHTO LOKALITÁCH:

Slatinka – priestor záhrady bývalej školy v obci Slatinka – realizujú sa tu vyučovania v prírode pre základné, stredné aj vysoké školy.

Infopanel „Údolie rieky Slatina“ (pobytové znaky živočíchov – jeleň lesný, sviňa divá, líška hrdzavá, vydra riečna)

Mestský park Lanice – zelený priestor v širšom centre Zvolena so zachovanými zvyškami prírodných spoločenstiev pri pôvodnom koryte rieky Hron.

Infopanel „Mestský park Lanice“ (brhlík lesný, sýkorka bielolíca, červienka obyčajná, drozd čierny)

Komunitná záhrada Sásová – ktorú spravuje o.z. Po schodoch v Banskej Bystrici, verejný priestor, ktorý slúži na aktívny oddych a rekreáciu, kde sa stretávajú ľudia všetkých generácií.

Infopanel „Komunitná záhradka Sásová“ (breza previsnutá, smrek obyčajný, straka čiernozobá, drozd čierny)

Ďurkovec v NP Slovenský raj – lúčne lokality smerom k Tomášovskému výhľadu, územie európskeho významu na ochranu lúčnych biotopov a sysľa pasienkového.

Infopanel „Ďurkovec– Chránené vtáčie územie“ (sova lesná, ďateľ veľký, jastrab lesný, pinka obyčajná)

Kalamárka v CHKO Poľana – obľúbená zastávka turistov a horolezcov.

Infopanel „Veľké šelmy na Poľane“ (medveď hnedý, rys ostrovid, vlk dravý, mačka divá)

Arborétum Banisko v Brezne – historický ovocný sad na okraji mesta s cennými starými krajovými odrodami jabloní a hrušiek.

Infopanel „Arborétum Banisko, historický ovocný sad“ (srnec lesný, sviňa divá, jabloň – zlatá reneta, slivka – duranzia)

Zázrivá – záchranná stanica a ekocentrum – areál pre zranené živočíchy a zároveň vzdelávacie ekocentrum pre školy a rodiny.

Infopanel „Záchranná stanica – vtáky našej záhrady“ (vrabec domový, sýkorka bielolíca, červienka obyčajná, drozd čierny)

Liptovský Mikuláš – priestor, ktorý spravuje o.z. Tatry – zelená oáza na okraji mesta, oddychový a edukačný priestor.

Infopanel „Vtáctvo zelenej oázy pri vode“ (vrabec domový, sýkorka bielolíca, kačka divá, drozd čierny)

Družstevná pri Hornáde – areál Ekocentra Sosna, kde sa realizujú ekologické vzdelávacie programy pre rôzne cieľové skupiny.

Infopanel „Sosna – Družstevná pri Hornáde“ (sova lesná, jastrab lesný, tesár čierny, brhlík lesný)