Deti pre mesto Zvolen 30.05.2016 Stara radnica vo Zvolene

O tom, že aj deti si všímajú prostredie, v ktorom žijú a snažia sa prispieť k jeho zlepšeniu, sa môžete presvedčiť v pondelok 30. mája na Starej radnici. Na konferencii Deti pre mesto Zvolen predstavia svoje inšpiratívne projekty žiaci zvolenských základných škôl.

V priestoroch Starej radnice odznejú v pondelok príbehy tých, ktorí sa rozhodli urobiť niečo dobré v prospech ostatných, v prospech prírody a svojej komunity. Konferenciu, ktorá je súčasťou dlhodobého projektu Mestská sieť pre mladých, podporilo Združenie Slatinka spolu s Mestom Zvolen a Nadáciou pre deti Slovenska. Žiaci budú od 09.00 h prezentovať pred odbornou porotou na čele s primátorkou Lenkou Balkovičovou svoje aktivity zamerané na miestnu komunitu, životné prostredie a ich okolie. O svoje návrhy a príbehy sa budú môcť podeliť aj zúčastnené deti, ktoré nepôsobili v rámci projektu.

Cieľom projektu Mestská sieť pre mladých a záverečnej konferencie je podnietiť u detí záujem o verejné dianie a dať im priestor pri riešení problémov svojho okolia. Už predošlé stretnutia sú dôkazom toho, že mladí ľudia vnímajú spoločenské a environmentálne otázky a ich názory môžu zmeniť mesto, v ktorom žijú k lepšiemu.

Program konferencie Deti pre mesto Zvolen

8,30 – 9,00 registrácia, príhovory hostí

  • Lenka Balkovičová, primátorka Mesta Zvolen
  • Rasťo Očenáš, Nadácia pre deti Slovenska
  • Jana Udvardiová, CEEV Živica
  • Martina Paulíková, Združenie Slatinka

9,00 – 10,30 prezentácie detí a mladých ľudí o aktivitách pre miestnu komunitu, životné prostredie a svoje okolie

  • Maxim Samčuk, Ondrej Nota, Barbora Eliášová, Hana Gavliaková (ZŠ P. Jilemnického 2, Zvolen – školský klub detí): Aby sa nám lepšie žilo …
  • Kamila Bienska, Žofia Dávidová (ZŠ P. Jilemnického 1, Zvolen): Environmentálni experti
  • Lucia Kováčová, Jana Chovancová (ZŠ P. Jilemnického 2, Zvolen): Zelené srdce TROJKY
  • Martin Ťavoda (ZŠ Nám. mládeže, Zvolen): Za zdravšie a krajšie prostredie na našom sídlisku

10,30 – 11,00 diskusia, záver

  • Diskusia ku prezentáciám detí a mladých ľudí
  • Diskusia k téme „Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom“ – aké aktivity by mohli byť v budúcnosti podporované v meste Zvolen