ZVonline.sk, foto: Alena Müllerová | 28.5.2012

FOTO: Návštevníci Dní rododendrónov sa mali na čo pozerať

Arborétum Borová hora navštívilo počas Dní rododendrónov množstvo milovníkov prírody a krásnych kvetín.

V areáli arboréta boli prvé rododendrony vysadené v rokoch 1965 až 1967. Ich počet však neustále narastá. Dnes tam rastie viac ako 20 botanických druhov (23) rododendrónov a viac ako 60 (64) veľkokvetých hybridov. Zbierky kultivarov rododendronov boli orientované v súlade s celkovým smerovaním arboréta na rody a druhy stredoeurópskeho priestoru, preto v arboréte nájdeme kultivary vzniknuté v Průhoniciach (1959-1969) šľachtiteľov Kavky, Jelínka, Scholza, Kyndla a Dvořáka a to: Arnošt Silva Tarouca, Panenka, Otava, Lajka, Luník, Petr, Humoreska a Antonín Dvořák. Všetky boli vyšľachtené hlavne kvôli kráse ich kvetov a vysokej mrazuvzdornosti, až do -26 °C. V arboréte rastie aj jeden z najstarších kultivarov rododendrónov: Roseum Elegans. Vďaka priaznivým mikroklimatickým podmienkam v arboréte, severnej až severozápadnej expozícií, mierne vlhkej klíme s chladnou zimou a možnosti výsadieb rododendrónov pod materské porasty listnáčov (zmiešanie líp a dubov) a ihličnanov (porasty jedlí a smreka) vytvárajú efektný podrast a malebné zákutia Arboréta Borová hora.

Fotogaléria