V Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene boli po štrnásty krát odovzdané Ceny MOTÝĽ. Slávnostný galavečer v piatok 8. septembra otvoril novú divadelnú sezónu.

Ceny pre najpopulárnejšiu herečku, herca a inscenáciu uplynulej divadelnej sezóny určili divácke hlasy v ankete Motýľ. Najpopulárnejšou herečkou sa stala Dominika Výrostek Misárová. Najpopulárnejším hercom Michal Ďuriš. Prvenstvo spomedzi inscenácií získala hra Charleyho teta v réžii Martina Kákoša.

Divadlo JGT udelilo ešte ďalšie dve ceny. Cenu Putovný Dobrý Motýľ DJGT si za minulú sezónu prevzalo oddelenie Výroba scénických dekorácií a kostýmov. Cenu Čestný Motýľ za významný prínos pre DJGT získal Ján Šuľan, dlhoročný vedúci hospodárskej správy divadla, ktorý sa okrem iného podieľal na náročnom procese rekonštrukcie divadla v rokoch 1990-1994 a v tomto roku oslávil jubileum 80 rokov.

Galavečer prebehol v príjemnom duchu, za účasti vzácnych hostí a priateľov divadla, ktorí spoločne s riaditeľkou DJGT Janou Raffajovou otvorili slávnostne novú 69. divadelnú sezónu.