V sobotu 16. mája sa Slovenská národná galéria Zvolenský zámok svojim programom už po 9-krát pripojila k celoeurópskemu podujatiu Noc múzeí a galérií.

výklad K. ChmelinováExpozície zámku boli pre návštevníkov otvorené od 10.00 do 23.00. Deti a mládež do 15 rokov i všetci Zvolenčania mali vstup zdarma. Pre všetkých ostatných bolo vstupné zľavnené na o,70 €. Od 17.00 do 19.00 z priestorov zámku naživo vysielalo Internátne rozhlasové štúdio INRO Zvolen, ktoré si tak pripomenulo svoje 46. narodeniny.

Program podujatia sa začal o 15.30, keď známe príbehy J. Čapka ožili v predstavení Psíček a Mačička zvolenského Divadla Zelienka. Veselé kúsky zvieracích nezbedníkov rozveselili detských návštevníkov galérie, ktorí so svojimi rodičmi zaplnili kapacitu Kráľovskej siene do poslednej stoličky. Programový blok pre rodiny s deťmi pokračoval o 16.30 animačným programom a tvorivou dielňou Ako psíček a Mačička navštívili galériu. Deti sa v nich dozvedeli, aké veselé dobrodružstvá sa prihodili Psíčkovi a Mačičke pri návšteve galérie, poučili sa o tom, na čo galéria slúži a aké pravidlá sa v nej dodržiavajú, a nakoniec si z vlastných farebných otlačkov rúk vytvorili veselé obrazy.

Program pre širokú verejnosť otvorilo o 16.30 rozprávanie kurátorky SNG Kataríny Chmelinovej, venované problematike barokového rezbárstva. Kurátorkin výklad zároveň pre návštevníkov zámku sprístupnil novú výstavu s názvom Otvorený depozitár / Gotické a barokové sochárstvo na Zvolenskom zámku. Intervencia skulptúry 20. storočia. Nová výstava je situovaná v Stĺpovej sieni, ktorá v nedávnom období prešla úpravami jej steny boli vymaľované, zároveň reštaurátor očistil stabilizoval a doretušoval fragmenty nástenných malieb z 15. storočia. Ďalším sprievodným podujatím k otvoreniu novej výstavy bol výklad kurátora zbierky gotického umenia Dušana Burana o 19.00, ktorý na pozadí menšej kolekcie sôch 14. až 16. storočia v depozitári prezentoval štýlové princípy a funkcie stredovekej plastiky a zároveň predstavil profil najbohatšej verejnej zbierky gotického umenia na Slovensku.

Večerný program sa začal o 20.30 tanečným predstavením Shadows in Movement v podaní Denisy Benčaťovej a jej žiačok zo Základnej umeleckej školy Očová.

tanecná improvizáciaAko už býva tradíciou, múzeá a galérie počas Noci múzeí a galérií prezentujú aj činnosti a aktivity, ktoré sú počas roka pred verejnosťou skryté. Aj SNG Zvolenský zámok sa rozhodla prezentovať jednu z takých činností, a to reštaurátorský výskum. Použitie forenzných svetiel v reštaurátorskej praxi a ich schopnosť odhaliť predošlé reštaurátorské zásahy a premaľby, ako i detaily, ktoré sú voľným okom neviditeľné, predstavil reštaurátor Digitalizačného pracoviska SNG Miroslav Slúka. Jeho výklad s názvom „Keď páchateľom je maliar“ – forenzné svetlo v reštaurátorskej praxi“ sa začal o 21.00 v expozícií Európskeho maliarstva 16. – 19. storočia na prvom poschodí. A že o takéto „odkrývanie galerijných tajomstiev“ je záujem, potvrdila aj plná miestnosť poslucháčov.

Zaujímavou bodkou na záver podujatia bol svetelný workshop Posvieťme si na umenie, ktorý prebiehal od 22.00 v Stĺpovej sieni a jeho účastníci sa mohli zahrať s vlastným tieňom.

Počas dňa prešlo bránami zámku viac ako 400 návštevníkov. SNG Zvolenský zámok ďakuje všetkým účinkujúcim, rovnako aj návštevníkom a teší sa na stretnutie na ďalšom ročníku podujatia.

Slovenská národná galéria (SNG) Zvolenský zámok

SNG Zvolenský zámok je od roku 1969 vysunutým pracoviskom Slovenskej národnej galérie Bratislava. V pôsobivých stredovekých priestoroch niekdajšieho kráľovského sídla sú v súčasnosti vystavené diela zo zbierok starého umenia. Galéria návštevníkom ponúka 4 expozičné celky – Gotické umenie, Ikony na Slovensku, Európske maliarstvo 16. – 19. storočia, Otvorený depozitár – Gotické a barokové sochárstvo / Intervencia skulptúry 20. storočia. Pracovisko celoročne organizuje vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre školy, verejnosť a rodiny s deťmi, je sídlom depozitárov a digitalizačného pracoviska.