Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo a Európska hospodárska komisia OSN vyhlásili týždeň od pondelka 4. do piatka 8. novembra za Európsky týždeň lesov.

Témou Európskeho týždňa lesov pre aktuálny rok 2019 je Lesy a cirkulárna ekonomika. V tomto duchu bude Národné lesnícke centrum začiatkom novembra organizovať aj viaceré aktivity lesnej pedagogiky.

Cirkulárna ekonomika vytvára funkčné a zdravé vzťahy medzi prírodou či lesom a ľudskou spoločnosťou. Ideálnou víziou cirkulárnej ekonomiky je bezodpadové hospodárstvo a práve drevo ako obnoviteľný prírodný a recyklovateľný zdroj ponúka dokonalé možnosti bezodpadového spracovania. O tom, že drevo a produkty z dreva majú postavenie v lesnej pedagogike, sa presvedčia malí aj veľkí účastníci aktivít lesnej pedagogiky.

V priebehu celého Európskeho týždňa lesov budú prebiehať aktivity lesnej pedagogiky s rôznymi cieľovými skupinami. Lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra vo Zvolene už stihli navštíviť Materskú školu v Hronseku. V stredu, 6. novembra zavítajú aj na Základnú školu v Starých Horách a Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene so stredoškolákmi si pozrú počas štvrtka, 7. novembra.

Lesy sprevádzajú človeka od minulosti až po súčasnosť, chránia ho, dávajú mu živobytie, poskytujú materiál na kolísku, dom a teplo v ňom. Naučme sa spoločne racionálne využívať obnoviteľné zdroje prostredníctvom šetrenia, recyklácie a kaskádovým využívaním dreva.