Enormné zvyšovanie cien vstupov a materiálov sa dotkne aj plánovaných investícií v Očovej v okrese Zvolen. Samospráva musela z tohto dôvodu nedávno vypovedať zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z eurofondov, ktorý získala na projekt výstavby malej kompostárne vo výške viac než 335-tisíc eur.

„Predražuje sa každý výrobný proces, zvyšuje sa konečná cena každého produktu, ktorý kupujeme. Má to vplyv aj na investičné akcie, ktoré sme plánovali realizovať,“ uviedol starosta Ján Senko.

Ako ďalej informoval, firma, ktorá mala realizovať výstavbu malej kompostárne, vedeniu obce oznámila, že v dôsledku skokového nárastu cien stavebných materiálov, energií, ocele a iných komodít nie je schopná zhotoviť dielo za vysúťaženú cenu, ktorá sa v prepočte zvýšila zhruba o 35 percent. Zároveň upozornila na zhoršenú dostupnosť materiálov, ktoré by mohli viesť k nevyhnutnému posunu termínu dokončenia diela.

„Vzhľadom na to žiadala o zvýšenie ceny alebo navrhla ukončenie zmluvy. V prípade nového verejného obstarávania by sme však nevedeli garantovať stanovený termín ukončenia stavby, a preto sme po konzultáciách s riadiacim orgánom požiadali o mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu výpoveďou zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,“ konštatoval Senko. Ukončenie zmluvného vzťahu bolo už odsúhlasené aj obecným zastupiteľstvom.

Podľa starostu súčasná situácia viedla aj telekomunikačnú spoločnosť k rozhodnutiu zatiaľ nezačať s rozširovaním verejnej elektronickej telekomunikačnej siete v obci. „Toto rozhodnutie malo vplyv aj na plánovanú výstavbu chodníka na Ulici SNP, pretože sa počítalo s prekládkou niektorých telekomunikačných stĺpov v miestach výstavby chodníka,“ pripomenul starosta.