V Nemocnici Zvolen, ktorá je členom skupiny Agel, už prví traja dobrovoľníci prikladajú ruku k dielu a okrem získania cenných skúseností pomáhajú personálu zvládať nápor, ktorý aktuálna epidemiologická situácia prináša.

Jednou z dobrovoľníčok je aj Katarína, ktorá pochádza z Lieskovca, takže voľba zvolenskej nemocnice bola v jej prípade jednoznačná.

,,Momentálne som vo 4. ročníku na Masarykovej univerzite v Brne, avšak máme zrušený semester. Dobrovoľníctvo som si zvolila aj preto, že nás aj na fakulte vedú k tomu, aby sme vrátili vďaku za roky praxe lekárom a sestrám a aby sme si vzájomne pomáhali,“ hovorí študentka Katarína.

Vo zvolenskej nemocnici pomáha Katarína pri triáži pacientov, po príchode do areálu im odmeria teplotu a vypĺňa s nimi dotazník ohľadom symptómov typických pre koronavírus COVID-19 alebo ohľadom cestovateľskej anamnézy.

Dobrovoľníci v Nemocnici Zvolen ďalej pomáhajú aj sestrám, aby odľahčili do istej miery ich prácu a zároveň, aby sa naplno mohli venovať svojej špecializácii a neohrozilo to nijakým spôsobom bežný chod oddelenia.

Katarína, ktorá je sama budúcou lekárkou, v týchto dňoch prácu zdravotníckeho personálu oceňuje ešte viac. ,,Chcela by som tiež poďakovať zdravotníkom za to, že zrejme ešte budú veľa času navyše tráviť v práci a že ju momentálne kladú na prvé miesto, pričom, žiaľ, rodina a osobné voľno idú v tejto situácii do úzadia,“ dodáva Katarína.