Zvolen bude oslavovať. Mestské privilégiá obnovil kráľ Belo IV. Zvolenu pred 773 rokmi, no nie minulosti, ale naopak zábave v súčasnosti budú venované tohtoročné Dni mesta.

BBO_7530 dni mesta zvolenPiatok, 27.mája bude už tradične venovaný preventistom z prevenčnej skupiny pri Meste Zvolen. Táto skupina spája viacero inštitúcií vo Zvolene – napr. políciu, Mestský úrad, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Odborníci, ktorí sa téme prevencie pred závislosťami venujú dlhodobo a systematicky. „Prevenčná skupina pôsobí pri meste už od roku 2006. Dôležité je ale občas vyjsť medzi ľudí a hovoriť o témach prevencie priamo s nimi. Po prvýkrát sme tak urobili minulý rok. Ľudom sa to páčilo, preto sme sa rozhodli zopakovať to – na Dňoch mesta sa s nami môžu Zvolenčania zoznámiť a pochopiť lepšie našu prácu,“ hovorí Denisa Záchenská, koordinátorka skupiny.

Aktivity a vystúpenia v sobotu zakončí tanec s tanečnou školou Daniely Edlingerovej či Zuzany Niščákovej, súborom Romano Jilo či tanečníkmi z CVČ Domino. Prekvapením večera bude vystúpenie známeho superstar-istu Lukáša Adamca.

V sobotu na námestí opäť zaznejú fujary a fujaristi. Celým námestím sa rozoznejú krásne harmonické tóny tradičného slovenského nástroja, ktorý je zapísaný v UNESCO, no len málokedy sa mu podarí dostať do centra mesta. Na záver dňa sa predstavia dva žánrovo odlišní hudobní protagonisti: Juraj Hnilica, ktorý vo Zvolene vystúpil len nedávno a Lojzo, ľudový orchester jednoduchej zábavy obyvateľstva, ktorý na Slovensku pozná snáď každý. Sprievodným programom Dní mesta je opäť jarmok ľudových remesiel, rôzne stánky, výrobcovia, obchodníci. Svoj program ponúkne návštevníkom aj Lesnícke a drevárske múzeum mesta Zvolen.

Dni mesta 2016-01

Dni mesta budú podobne ako minulý rok pokračovať oslavami Medzinárodného dňa detí, ktoré sa uskutočnia v nedeľu. Program bude súbežne prebiehať na námestí SNP aj na Pustom hrade. Pre deti je pripravený Rozprávkový chodník na Pustý hrad a možnosť vyrobiť si ozdoby pre hradné princezné a princov. Celé rodinky poteší rozprávka Divadla Zelienka, tvorivé dielne, sladká odmena a rôzne iné atrakcie. Počas doobedia bude fungovať aj kyvadlová doprava – vláčik od námestia až ku štadiónu.

MDD 2016