Premiéra inscenácie TEL3GRAM je tvorivým spojením troch výrazných autoriek a režisérok. Pri príležitosti jubilejnej sezóny DJGT a blížiacich sa výročiach Jozefa a Hany Gregorovcov sa zamerali na motívy, ktoré ich v životoch a dielach oboch osobností zaujali. Z ich troch jednoaktoviek vzniká štúdiová inscenácia, ktorá osciluje medzi históriou, prítomnosťou i budúcnosťou.

Názov TEL3GRAM odkazuje na prepájanie a hľadanie paralel. Telegram v Tajovského dobe slúžil na rýchlu komunikáciu a rovnaký účel dnes plní rovnomenná aplikácia. Telegram prináša to najpodstatnejšie, čo potrebuje byť povedané, a rovnako to robí táto autorská inscenácia. A trojka skrytá v názve odkazuje na spojenie troch jedinečných prístupov.

Kateřina Quisová ukazuje dramatika a spisovateľa Tajovského v profilových momentoch jeho tvorivého života. Cez prierez jeho známych diel sprítomňuje zápas o ich napísanie, uznanie a ocenenie. Tajovský bilancuje s nadhľadom, čo všetko vložil do každej jednej postavy aj čo neraz obetoval.

Silvia Vollmann sa zamerala na korešpondenciu Jozefa a Hany počas 1. svetovej vojny. Úryvky ich autentických dochovaných listov prepojila so zozbieraným dokumentárnym materiálom súčasnej komunikácie párov oddelených vojnou. Listy a správy ukazujú odvrátenú stranu vojnu – odlúčenie, stratu blízkosti, prerušenú komunikáciu.

Alžbeta Vrzgula zacielila svoju pozornosť na osobnosť Hany Gregorovej. Do hľadáčika si zobrala jej progresívne myšlienky o mieri a emancipácii žien publikované po 2. svetovej vojne. Nadčasovosť jej myšlienok podporila princípom super-hrdiniek a víziou budúcnosti.

Dokopy tieto tri jednoaktovky vytvárajú inscenáciu plnú pôsobivých metafor. Okrem spoločných tém ich spája premyslený vizuál scény a kostýmov Alžbety Kutliakovej a autentická hudba Martina Husovského inšpirovaná okrem iného aj starými telegrafickými aparátmi. DJGT si tak pripomenie blížiace sa 150. výročie narodenia Tajovského a 140. výročie narodenia Gregorovej nie pietnym, ale objavným dielom na tepe doby. Účinkujú v ňom piati herci – Mária Knoppová, Daniel Výrostek, Marek Rozkoš, Jana Pilzová a Iveta Marcineková.

Inscenácia bude mať premiéru v piatok 9. februára 2024 v komornom priestore Štúdia. Je určená študentom, pedagógom, záujemcom o osobnosti našich dejín aj priaznivcom plnohodnotného divadla.